Learnfood

Projektet har fokus på formidling af forskningsresultater, videndeling og co-creation mellem de tre partnerlande: Danmark, Norge og Sverige.

2019-2022

Formålet er at fremme en integreret tilgang til skolemad, der både fremmer elevernes sundhed, læring og trivsel, samt bidrager til bæredygtig udvikling. 

Hovedaktiviteterne er:

  1. Kortlægning af skolemad i de tre lande, udgivelse af rapport.
  2. Første seminar i Norge 2020
  3. Andet seminar i Sverige 2021
  4. Formidling via artikler og antologi
  5. Tredje Seminar i Danmark 2022 – formidling og afslutning af projekt.

Imellem seminarerne vil der være webinars og samarbejde via elektroniske kanaler.

Projektleder

  • Dr. Frøydis Norgaard Vik, Agder Universitet
  • Dr. Sara Fröden, Örebro Universitet
  • Dr. Dorte Ruge, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole