National indsats for børn og unges læseglæde

8,7 mio. kr. er sat af til at styrke børn og unges læseglæde. Forskere fra Center for Anvendt Skoleforskning og Center for Undervisningsmidler er blandt dem, der skal være med til at sikre en bedre litteraturformidling til børn og unge.

I 17 indsatskommuner fra Hjørring i nord til Langeland i syd og fra Esbjerg i vest til Stevns i øst skal der nu sættes turbo på at styrke børn og unges læseglæde. En national indsats er sat i gang for at styrke samarbejdet mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker for at fremme læseglæde hos børn og unge.

Skoler, pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker har længe arbejdet med børn og unges læseglæde og læsekultur, men der er behov for en national indsats med ny tænkning, innovative samarbejdsformer og tilgange, der involverer børn og unge i højere grad. I marts 2022 trådte en revideret bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre i kraft, som blandt andet opfordrer til et bredt samarbejde om udvikling og støtte af børns læsevaner og læsekultur både inden for og uden for skolen.  

Kort efter blev undersøgelsen "Børn og unges læsning 2021" offentliggjort, som identificerede kritiske punkter og anbefalinger og understregede behovet for nytænkning og partnerskaber. I maj 2023 blev resultaterne fra PIRLS udgivet, hvilket i høj grad understøtter behovet for en indsats omkring læseglæde og læsekultur hos børn og unge. 

Samarbejdet mellem skoler og biblioteker varierer fra sted til sted, og der er også forskel på ressourcer og materialeniveauer i forskellige kommuner. Projektet vil undersøge, udfordre og udvikle samarbejdet omkring børn og unges læseglæde på tværs af skoler og folkebiblioteker. Ved at analysere den nuværende praksis for læseglæde vil vi iværksætte udviklingsforløb i flere kommuner. Her vil skoler og folkebiblioteker udvikle samarbejdsmodeller, der kan bygge bro mellem forskellige forvaltninger og faglige områder samt styrke arbejdet med læseglæde. Vi vil også skabe en fælles forståelse for den nødvendige læse- og litteraturfaglighed i mødet med børn og unge samt udvikle skalerbare koncepter inden for formidling, undervisning og vejledning. 

Konsortiet bag den nye nationale indsats for børn og unges læseglæde består af syv parter: 

  • Center for Anvendt Skoleforskning 
  • CFU Danmark 
  • Danmarks Biblioteksforening 
  • De seks centralbiblioteker 
  • Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 
  • Pædagogisk LæringsCenterForening 
  • Tænketanken Fremtidens Biblioteker 

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Der er afsat 8,7 mio. kr. til arbejdet frem til og med 2025.

Projektleder er Lisbet Vestergaard, Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.