QUINT

QUINT - Quality in Nordic Teaching

Center for Anvendt skoleforskning er sammen med Institut for Kulturvidenskaber fra SDU en del af QUINT, et nordisk centre of excellence, som samler forskningsprojekter og aktiviteter fra fem lande for at undersøge kvalitet i undervisning. Centret er finansieret af NordForsk, har hovedsæde på Oslo Universitet og omfatter foruden Norge også Sverige, Finland, Island og Danmark.

Et metodisk omdrejningspunkt for undersøgelser af forskellige kvalitetsbegreber er inddragelse af video til dokumentation og forskning og video til gavn for lærer og efter- og videreuddannelse. Forskningsindsatsen koncentrere sig om følgende fire temaer:

 1. Undersøgelser af kvalitet i undervisning på tværs af fag og kontekster
 2. Infrastruktur til opbygning af et videobibliotek
 3. Video som faciliterer læreres professionelle læring
 4. Udvikling af videobaseret læreruddannelse

Læs mere om QUINT 

Samarbejdet med QUINT har blandt andet betydet at vi har uddannet og certificeret PLATO-kodere, dvs. medarbejdere som har tilladelse til at kode videomateriale ud fra Protocol for Language Arts Teaching Observation rubric, som er udviklet på Stanford University.

I relation til CAS er følgende projekter relevant:

 • Connected Classroom
 • QUALE
 • KILD
 • CATE
 • QUISST
 • QUINT AD
 • Ph.d.-projekt af Cæcilie Hejl Ketil
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
 • Digitalisering i skolen
 • Teknologi­forståelse
 • Fagdidaktik, æstetik og litteraturundervisning
 • Skoleudvikling.
 • Undervisning i samfundsfag
 • Politisk dannelse
 • Demokratisk dannelse i folkeskolen.

Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
 • Dannelse og undervisning
 • Projektarbejde
 • Læremidler og digitalisering
 • Folkeskole og frie grundskoler.

 • Matematik didaktik og undervisningundervisning i matematiske kompetencer
 • Evaluering i Matematik
 • STEM didaktik og undervisning
 • Danskfagets didaktik
 • Eksplorative tilgange til undervisning
 • Narratologi
 • Litteraturdidaktik
 • Inklusion og projektorienteret undervisning
 • Observations- og kodningsstrategier og undervisningskvalitet
 • Fællesskab i friskoler

Mette Dreier Hjelmborg Forskningsmedarbejder
 • Matematik som skolefag
 • Læremidler I matematik og det matematiske register
 • Undersøgelsesorienteret matematikundervisning.

Michael Peter Jensen Ph.d.

Ph.d.-projektets titel:
Skrivning og skriversubjektivitet i et posthumanistisk perspektiv

Beskrivelse af projektet:
Ph.d.-projektet undersøger skrivning, skriversubjektivitet og materialitet i danskfaget i et posthumanistisk perspektiv, med fokus på hvordan skrivning og skrivere produceres i relationerne mellem humane og nonhumane aktører i klasserummet. Projektet undersøger og udvikler posthumanistiske tilgange til både skriveundervisning og -forskning, herunder alternative tilgange til videodata i skoleforskning.

Projektet er tilknyttet ILD-lab ved Institut for Kultur og Læring, AAU samt UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og er bevilget af Det Nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforskning under Uddannelses-og Forskningsministeriet.

Der arbejdes med:
Skrivepædagogik, skriversubjektivitet, posthumanisme, videometodologi

 • Børns læse- og medievaner
 • Børnelitteratur.

 • Fremmedsprogspædagogik
 • Digitale læremidler til fremme for kritisk sproglig og kulturel bevidsthed og interkulturelle kommunikative kompetencer
 • Undervisningsdesign til fremmedsprog  (L2, L3 osv.)  
 • Flersprogethed og flersprogethedsdidaktik / tværsproglighedsdidaktik

Cæcilie Ketil Hejl Ph.d.-studerende