Distribueret ledelse

I dette læringsobjekt vil du blive introduceret til begrebet distribueret ledelse. Distribueret ledelse er et af de nyeste principper inden for ledelse, og du får her mulighed for at oparbejde en forskningsbaseret forståelse af begrebet og for den samfundsmæssige udvikling, der har ført til behovet for denne tilgang.

LÆRINGSMÅL:

 • Kendskab
  Du kan genkende og identificere grundprincipperne i distribueret ledelse
 • Forståelse
  Du kan med dine egne ord beskrive grundprincipperne i distribueret ledelse
 • Anvendelse
  Du kan skelne mellem og demonstrere din forståelse af distribueret ledelse og andre ledelsesteorier og principper
 • Analyse
  Du kan sammenligne distribueret ledelse med andre ledelsesteorier og principper og udlede relevante forskelle
 • Syntese
  Du kan forholde dig opsamlende og kritisk til teorien om distribueret ledelse og selv designe transfer-aktioner i egen praksis
 • Vurdering
  Du kan kritisk og selvstændigt meta-perspektivere dit eget praksisbaserede design og din egen ledelsesmæssige indsats.

 

SØGEORD:

Distribueret ledelse, Offentlig ledelse, Ledelse af samarbejde, Tværgående samarbejde, Grænsekrydsende ledelse, Roller, Positioner, Inbetweeners, Teamudvikling, Teamledelse, Kompetencer, Kompetenceudvikling, Læringskultur, Organisationsudvikling, Organisatorisk læring

Relaterede emner