Terapeutisk kommunikation

I dette læringsobjekt vil du lære om begrebet terapeutisk kommunikation. Du vil blive præsenteret for forskellige læringsaktiviteter som skal fremme din viden og kompetencer om begrebet terapeutisk kommunikation.

LÆRINGSMÅL

Når du har gennemgået læringsobjektet vil du have opnået følgende læringsmål:

Viden: 

  • Kan forstå og reflektere over viden om målrettede kommunikative interventioner med involvering af patient og borger og pårørende med respekt for forskellighed
  • Har viden om og kan forstå borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt samarbejde

Færdigheder:

  • Kan anvende elementer af vejledning af patient og borger

Kompetencer:

  • Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov
 

 

SØGEORD:

sygepleje, sygeplejestuderende, kommunikation, terapeutisk kommunikation, kommunikationsmåder, kommunikationsmodel

Relaterede emner