Deduktiv tematisk analyse af interviews

I dette læringsobjekt vil du blive introduceret til hvordan man udfører en tematisk analyse af interviews med en deduktiv tilgang. Forløbet vil være relevant for alle der skal arbejde med analyse af kvalitativ empiri – ikke kun interviews.

LÆRINGSMÅL:

  • Bliver i stand til at planlægge, udføre, afrapportere og kvalitetssikre en deduktiv tematisk analyse
  • Får viden om hvad en tematisk analyse er, og hvilke forskelle der er ved at vælge en deduktiv og en induktiv tilgang
  • Kan arbejde systematisk med metoden i dine egne undersøgelser
  • Opnår en basal forståelse af, hvordan man analyserer kvalitativ data, hvilket kan klæde dig på til senere at arbejde med andre analysetilgange

 

SØGEORD:

Analyse, tematisk analyse, kodning, deduktiv, interview, kvalitativ, undersøgelse, metode, læreruddannelse

Relaterede emner