EBP ved kvalitative metoder

Dette læringsobjekt har fokus på evidensbaseret praksis i relation til kvalitativ forskning, herunder hvordan kvalitativ forskning kan integreres og udgøre en afgørende del af evidensbaseret praksis.

LÆRINGSMÅL:

Formålet med dette læringsobjekt er, at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at styrke deres viden om kvalitativ forskning i evidensbaseret praksis i deres professionsudøvelse. Læringsobjektet giver en grundig indføring i kvalitative forskningsprocesser med henblik på at give de studerende indsigt i sammenhængen mellem en given problemstilling og den videnskabsteori, design, metode og analysestrategier, som anvendes til at belyse den. 

 

SØGEORD:

ebp, procesevaluering, forskningsbaseret, pædagoguddannelsen, pædagog, læreruddannelsen, lærer, socialrådgiveruddannelsen, socialrådgiver, sygeplejeuddannelsen, sygeplejerske, ergoterapiuddannelsen, ergoterapeut, fysioterapiuddannelsen, fysioterapeut, bioanalytikeruddannelsen, bioanalytiker, radiografuddannelsen, radiograf,  Videnskabsteori, videnskabsteoretiske positioner, kritisk litteraturlæsning, Evidensbaseret praksis, EBP, forskningsbaseret viden, kvalitativ forskning, kvalitative forskningsprocesser, tjekliste, kritisk vurdering af forskning, evaluering af forskning, kvalitetskriterier, brugerpræferencer, refleksivitet, forskerens rolle, procesevaluering, kvalitetskriterier, forskningstraditioner

Relaterede emner