EBP ved kvalitative metoder

Dette læringsobjekt har fokus på evidensbaseret praksis i relation til kvalitativ forskning, herunder hvordan kvalitativ forskning kan integreres og udgøre en afgørende del af evidensbaseret praksis.

LÆRINGSMÅL:

Formålet med dette læringsobjekt er, at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at styrke deres viden om kvalitativ forskning i evidensbaseret praksis i deres professionsudøvelse. Læringsobjektet giver en grundig indføring i kvalitative forskningsprocesser med henblik på at give de studerende indsigt i sammenhængen mellem en given problemstilling og den videnskabsteori, design, metode og analysestrategier, som anvendes til at belyse den. 

 

SØGEORD:

ebp, procesevaluering, forskningsbaseret

Hent læringsobjektet:

-

Hent vejledning:

Relaterede emner