Søgeteknikker ved systematisk litteratursøgning

Formålet med læringsobjektet er, at få en grundforståelse for forskellige søgeteknikker du kan bruge til at søge efter litteratur til opgaver på studiet eller til udarbejdelse af BA.

LÆRINGSMÅL:

  • At kunne genkende de forskellige søgeteknikker
  • At kunne forklare hvordan de forskellige søgeteknikker kan anvendes til at udvide, indsnævre eller præcisere søgningen
  • At kunne udvælge hensigtsmæssige søgeteknikker og anvende dem relevant i en søgning

 

SØGEORD:

Litteratursøgning, systematisk litteratursøgning, systematisk søgning, søgeteknik, bloksøgning, boolesk søgning, kontrollerede emneord, fritekstord, trunkering, frasesøgning, nærhedsoperatorer, limits

Relaterede emner