EBP ved kvantitative metoder

Formålet med læringsobjektet er, at få en forståelse for brug af kvantitative metoder i forbindelse med Evidensbaseret Praksis.

LÆRINGSMÅL:

Formål med læringsobjektet er at give indsigt i hvordan GRADE processen forløber fra formulering af et spørgsmål fra klinisk praksis til systematisk søgning af videnskabeligt materiale ud fra et fokuseret spørgsmål, kritisk vurdering af det udvalgte litteratur samt stillingtagen til anbefaling.

 

SØGEORD:

ebp, pico, litteratursøgning, grade, randomiserede, observationelle

Relaterede emner