Begrebsramme til implementering af EBP

I dette læringsobjekt vil du blive introduceret til PARIHS begrebsrammen, som er et eksempel på en begrebsramme til at implementere evidensbaseret viden. Eksemplet kan du bruge som handleanvisende til at arbejde systematisk og målrettet med implementering i en klinisk praksis fx i forbindelse med et udviklingsprojekt. Når du har fuldført dette læringsobjekt, har du en forståelse for hvilke elementer, der har betydning for en implementeringsproces. 

LÆRINGSMÅL:

  • At opnå kendskab til PARIHS begrebsrammens elementer og samspillet mellem disse.

  • Skal kunne reflektere over hvilke faktorer, der har betydning for implementering af evidens i praksis

 

SØGEORD:

parihs, evidens, kontekst, facilitering

Relaterede emner