Prisoptimering

I dette læringsobjekt bliver I præsenteret for, hvordan man i en virksomhed optimerer pris og afsætning, samt beregner dækningsbidrag for den optimale pris og afsætning. I bliver præsenteret for, hvordan man finder den optimale pris og tilhørende afsætning både grafisk og ved beregning.

LÆRINGSMÅL:

  • At kunne aflæse den optimale afsætning og pris i en graf, samt kunne beregne det tilhørende dækningsbidrag
  • At kunne beregne den optimale afsætning og den tilhørende pris, samt det tilhørende dækningsbidrag

 

SØGEORD:

dækningsbidrag, økonomi, doms, domk, vo, ve, finansøkonom, professionsbachelor i finans, financial controller, FØK, PBF, FCO, erhvervsøkonomi, prisoptimering, finans

Relaterede emner