Rapportskrivning

Dette undervisningsforløb introducerer studerende til rapportskrivning

Denne vejledning giver en række råd og anvisninger til at skrive faglige rapporter.

Baggrunden for dette online forløb er, at skriftlig formidling er svært – ikke bare for studerende men for alle. Arbejdet kan gøres lettere, hvis man følger en række simple anbefalinger.

For mange studerende kan den skriftlige formidling virke meget sværere end den mundtlige, men i begge tilfælde handler det om at ”fortælle en historie” så kort, overskueligt og logisk som muligt.

Skriftlig formidling og rapportteknik er et vigtigt redskab, som skal opøves med træning, omhu og tålmodighed. Den ekstra tid man bruger til at lære det, vil tjene sig rigeligt ind senere.

LÆRINGSMÅL:

Læringsudbyttet ergennem dette undervisnings-forløb at understøtte de studerende i at skrive en god videnskabelig rapport.

Forløbet tilgodeser de sårbare studerende på UCL.

 

SØGEORD:

Rapportskrivning, problemformulering, teori, empiri, analyse, metode, litteraturliste, bilag, kilder

Relaterede emner