Det personlige lederskab og forandring

Få styrket dit personlige lederskab, så du kan praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til Odense Kommunes behov og opgaveløsning. Vi arbejder med at skabe effekt sammen med og for borgere og virksomheder gennem effektledelse, social kapital og fokus på kerneopgaven.

God ledelse gør en forskel

På modulet arbejder vi ud fra den nyeste teori og forskningsviden med Odense Kommunes ledelsesgrundlag 2021 ”God ledelse gør en forskel” som case. Dit personlige lederskab vil være i centrum, når du og dine kolleger sætter jeres praksisviden i spil gennem drøftelser, øvelser og refleksion.

Du kommer bl.a. til at arbejde med:

  • Rollen som helhedsorienteret effektleder i Odense Kommune med fokus på arbejdspladsens mål
  • Personligt ledelsesgrundlag ud fra eget indsatsområde
  • Forandringskommunikation og ledelse, der styrker effekt/værdi for borgere og brugere
  • Kommunikation og ledelse i rammen af Fremtidens Velfærd, Byens Transformation og Vækstens Vilkår.

Arbejdsform

For at skabe effektfuld læring foretager du prøvehandlinger mellem de enkelte studiedage. Du bliver tilknyttet en studiegruppe og skriver din læring og dine refleksioner ned i en læringslog. Enkelte aktiviteter foregår online, og vi arbejder med læringsvideoer for at understøtte forankring og tilgængelighed. Vi arbejder med læringssamtaler, hvor du sammen med din leder har fokus på handlinger og adfærd relateret til løsning af kerneopgaven.

Adgangskrav

For at blive optaget på Diplom i Ledelse skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse.
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en adgangsgivende uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering.

Har du spørgsmål til optag og adgangskrav, kan du kontakte studiesekretær Janni Frank.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet nuværende og kommende ledere i Odense Kommune. Ledere fra andre organisationer kan deltage, men Odense Kommune har fortrinsret.

Fleksibel opbygning

Du vælger selv i hvilken rækkefølge, du ønsker at tage modulerne. Undervisningen understøttes af bl.a. videomateriale, og du vil derfor stadig kunne deltage og tilegne dig den nødvendige viden, selvom der er enkelte dage, hvor du ikke kan deltage i undervisningen. 

Betaling

Vedr. betaling og andre praktiske oplysninger. Læs mere her.

Janni Frank Studiesekretær, Odense