Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Bliv klædt på til at lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i Odense Kommune samt udvikling af professionelle relationer. Vi arbejder med at skabe effekt sammen med og for borgere og virksomheder gennem effektledelse, social kapital og fokus på kerneopgaven.

Faciliter den faglige udvikling hos dine medarbejdere

Du lærer at identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for organisationen. Vi arbejder med Odense Kommunes ledelsesgrundlag 2021, ”God ledelse gør en forskel”. Relevante tilgange, teorier og metoder sættes i spil i forhold til din egen og de andres praksisviden via drøftelser, øvelser og refleksion.

Du kommer bl.a. til at arbejde med:

  • Egne kompetencer i ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
  • Det professionelle samarbejde og relationel kapacitet i egen enhed
  • Medarbejderledelse og faglig udvikling i forhold til kerneopgave og effekt i egen enhed
  • Relationel kapacitet i forhold til effektledelse og Odense Kommunes fremtidige velfærd.

Arbejdsform

For at skabe effektfuld læring foretager du prøvehandlinger mellem de enkelte studiedage. Du bliver tilknyttet en studiegruppe og skriver din læring og dine refleksioner ned i en læringslog. Enkelte aktiviteter foregår online, og vi arbejder med læringsvideoer for at understøtte forankring og tilgængelighed. Vi arbejder med læringssamtaler, hvor du sammen med din leder har fokus på handlinger og adfærd relateret til løsning af kerneopgaven.

Adgangskrav

For at blive optaget på Diplom i Ledelse skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse.
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en adgangsgivende uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering.

Har du spørgsmål til optag og adgangskrav, kan du kontakte studiesekretær Janni Frank.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet nuværende og kommende ledere i Odense Kommune. Ledere fra andre organisationer kan deltage, men Odense Kommune har fortrinsret.

Fleksibel opbygning

Du vælger selv i hvilken rækkefølge, du ønsker at tage modulerne. Undervisningen understøttes af bl.a. videomateriale, og du vil derfor stadig kunne deltage og tilegne dig den nødvendige viden, selvom der er enkelte dage, hvor du ikke kan deltage i undervisningen.

Betaling

Vedr. betaling og andre praktiske oplysninger. Læs mere her.

Janni Frank Studiesekretær, Odense