Organisation, udvikling og samskabelse

Lær at styrke dine organisatoriske kompetencer og udvikl din forståelse af organisationer og måder, hvorpå ledelse, kultur og processer samt styring og strategi kan forstås i et ledelsesmæssigt, organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Styrk din organisatoriske handlekompetence – tæt på din praksis i samspil med interessenter

På modulet får du indblik i nyeste faglige viden om organisation, udvikling og samskabelse set i forhold til din ledelsesopgave. Vi sætter teorier og metoder i spil i forhold til dine og dine medstuderendes erfaringer vha. drøftelse, øvelser og refleksion. Den overordnede ramme er Odense Kommunes ledelsesgrundlag 2021, ”God ledelse gør en forskel”.

Du kommer bl.a. til at arbejde med:

  • Egen placering i Odense Kommunes kontekst: Effektledelse, politik, økonomi
  • Organisatorisk effektstyring og fokus på kerneopgaven i egen enhed
  • Velfærdsledelse i Odense kommune
  • Styringsmæssige tiltag ift. Odense Kommunes fremtidige velfærd.

Arbejdsform

For at skabe effektfuld læring foretager du prøvehandlinger mellem de enkelte studiedage. Du bliver tilknyttet en studiegruppe og skriver din læring og dine refleksioner ned i en læringslog. Enkelte aktiviteter foregår online, og vi arbejder med læringsvideoer for at understøtte forankring og tilgængelighed. Vi arbejder med læringssamtaler, hvor du sammen med din leder har fokus på handlinger og adfærd relateret til løsning af kerneopgaven.

Adgangskrav

For at blive optaget på Diplom i Ledelse skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse.
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en adgangsgivende uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering.

Har du spørgsmål til optag og adgangskrav, kan du kontakte studiesekretær Janni Frank.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet nuværende og kommende ledere i Odense Kommune. Ledere fra andre organisationer kan deltage, men Odense Kommune har fortrinsret.

Fleksibel opbygning

Du vælger selv i hvilken rækkefølge, du ønsker at tage modulerne. Undervisningen understøttes af bl.a. videomateriale, og du vil derfor stadig kunne deltage og tilegne dig den nødvendige viden, selvom der er enkelte dage, hvor du ikke kan deltage i undervisningen.

Betaling

Vedr. betaling og andre praktiske oplysninger. Læs mere her.

Janni Frank Studiesekretær, Odense