Teknologiforståelse

Her finder du relevant og forskelligartet materiale om teknologiforståelse. Du kan bl.a. tilgå podcasts, læringsobjekter vedr. TEKU-modellen samt litteratur og links inden for emnet.

Materialer

Pejlemærker for sundhedsuddannelser, EVA

Teknologiforståelse og sundhedspraksis, Munksgaard

  • Uddrag fra bog: Teknologi i sundhedspraksis, kap 1. Munksgaard.
    Redaktion: Finn Olesen & Lotte Huniche.
    Betaling for fuld adgang.

TEKU-modellen – Teknologiforståelse i professionerne, Saxo

  • Model og analysemetode til fx Lærere, sygeplejersker og andre professionelle der gør det lettere at forstå og håndtere læreprocesser foranlediget af nye teknologier

UCL Læringsobjekter der gennemgår TEKU modellen.

Engageret i praksis

Teknologiens komplekse veje

Udvikling af professionsfaglighed