Teknologiforståelse i sundhedsvæsenet

Med input fra forskere og eksperter fra praksis bliver teknologiforståelsesbegrebet foldet ud i et Science, Technology and Society Studies (STS) perspektiv. Du kan få viden om og indblik i, på hvilke måder digitale teknologier har betydning for de sundhedsprofessionelles virke i sundhedsvæsenet og vice versa. Desuden kan du høre eksempler på, hvordan de professionsuddannede kompetenceudvikles i praksis i forhold til digitale kompetencer.

Dato: 07.01.2021

Teknologiforståelse i sundhedsvæsnet