UCL’s sundhedsuddannelser styrker fokus på teknologi

Der er brug for, at fremtidens sundhedspersonale er dygtige til at anvende teknologi. Derfor går UCL i de kommende år forrest for at styrke både undervisere og studerendes teknologiske kompetencer.

Dato: 02.12.2020 - Forfatter: Carsten Pico

I det kommende år søsætter UCL 3 nye tiltag, der skal være med til sikre, at fremtidens sundhedspersonale er rustet til at arbejde med teknologiske løsninger.

  • Alle studerende på UCL’s sundhedsuddannelserne får et forløb om teknologiforståelse.
  • Undervisere på UCL’s sundhedsuddannelser får et kompetenceudviklingsforløb om teknologiforståelse.
  • UCL tilbyder et nyt valgfag i XR med fokus på teknologiens anvendelsesmuligheder i en sundhedsfaglig kontekst.

- Der sker store forandringer i sundhedsvæsnet som følge af accelererende, teknologisk innovation og digitalisering. Det stiller nye krav til, hvad fremtidens sundhedsprofessionelle skal kunne, siger Marianne Gellert, teknologiansvarlig i Området for Sundhed hos UCL.

- Vi vil med de nye tiltag sikre, at vores dimittender kan anvende nye digitale og teknologiske værktøjer. Og vi vil også sikre, at de kan sætte deres egen faglighed og innovative kompetencer i spil i udvikling og implementering af nye løsninger, siger hun.

Medarbejdere på sundhedsområdet bliver kompetenceudviklet

De kommende års fokus på teknologi på sundhedsuddannelserne tager udgangspunkt i en omfattende evaluering. Bag evalueringen står landets sundhedsuddannelser og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Alle sundhedsuddannelser i UCL har på baggrund af evalueringen formuleret en handleplan på teknologiområdet. Derudover arbejder uddannelserne på tværs. Det skal også styrke fokus på brugen af teknologi i et sundhedsperspektiv.

- Til foråret udbyder vi kompetenceudviklingsforløbet ”Hvad betyder teknologi i sundhed - for professioner, borgere og patienten”, siger Marianne Gellert.

- Det retter sig mod undervisere i området for sundhed. Det tager udgangspunkt i aktuelle teknologiske tendenser i sundhedsvæsnet. Forløbet har fokus på teknologiforståelse, Science Technology Studies og simulationsdidaktik, siger hun.

Studerende får styrket deres teknologiforståelse

Et nyt grundforløb i teknologiforståelse for alle studerende på UCL’s sundhedsuddannelser ser også dagens lys i 2021.

- Forløbet i teknologiforståelse er lavet på baggrund af stor efterspørgsel fra uddannelserne. De studerende vil via casebaseret arbejde få indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til teknologi og digitalisering, siger Marianne Gellert.

De studerende kan også se frem til et nyt tværprofessionelt valgfag om XR-teknologi. Det er målrettet studerende fra datamatiker-, multimediedesigner- og sundhedsuddannelserne.

- I valgfaget får de studerende til opgave at udvikle en prototype eller en idé, som kan bidrage til at løse en konkret sundhedsfaglig problemstilling. Produktet skal indeholde en XR-teknologi. Desuden er det et krav, at forskellige fagligheder indgår i løsningen af opgaven, siger Marianne Gellert.

UCL’s ambition om at styrke det teknologiske fokus handler bl.a. også om en intensiveret indsats indenfor forskning og i forhold til at skabe partnerskaber med praksis og på tværs af sektorer.