UCL-undervisere får et ekstra teknologiløft

Det næste års tid får 45 undervisere mulighed for kompetenceudvikling inden for det digitale og teknologiske område. Hver underviser indgår i en læringscirkel med 5 undervisere og en facilitator.

Dato: 22.03.2021 - Forfatter: Carsten Pico

Et helt nyt koncept skal styrke de digitale kompetencer hos UCL’s undervisere.

Deltagerne kommer igennem et 8 ugers forløb. Her er de med i en læringscirkel med 4 andre UCL-undervisere og en facilitator fra UCL’s afdeling for Projekter og Udvikling. Facilitatoren mødes løbende med gruppen og understøtter deltagernes refleksioner og fremdrift. 

Det næste års tid skal 45 undervisere fra alle UCL’s uddannelsesområder igennem et forløb. Fælles for deltagerne er, at de selv bestemmer, hvad de vil fokusere på i de 8 uger, kompetenceforløbet varer.

- Målet er, at deltagerne i højere grad anvender teknologier i undervisningen på forskellig vis, eller at de tager ny viden med hjem til deres uddannelse, siger Thomas Ahler, UCL’s projektleder for projektet Digital kompetenceudvikling gennem læringscirkler.

- Deltagerne kan arbejde med nye undervisningsdesign, og hvordan teknologier og læringsteknologier kan inddrages i undervisningen, siger han.

- De kan også vælge at fordybe sig i, hvordan nye teknologier kan bruges indenfor deres fag eller ude i praksis. Den viden kan de bruge til at styrke uddannelsen og kvalificere deres egen undervisning. Det kan være alt fra VR og kunstig intelligens til, hvordan for eksempel OUH og andre aftagere af vores dimittender bruger nye teknologier, siger Thomas Ahler. 

Underviser: Forløbet har givet mig nye redskaber

Konceptet blev prøvet af i efteråret, hvor 15 undervisere var igennem et forløb. 

En af dem, der var igennem forløbet på 8 uger i efteråret, var Nicoline Lykke Hansen, som er underviser på bioanalytikeruddannelsen.

- Jeg havde kun været ansat i et halvt år, da vi første gang blev hjemsendt på grund af corona i marts 2020. På det tidspunkt blev vi alle kastet ud i at skulle omlægge alle vores læringsaktiviteter til online læringsaktiviteter, siger Nikoline Lykke Hansen.

- Derfor var det lærerigt for mig igennem læringscirklen at få tid og redskaber til at dykke ned i, hvordan man kan bygge et forløb op, og hvordan man kan gå mere struktureret til værks, når man ønsker at optimere et undervisningsforløb, siger hun.

- Samtidig gav læringscirklen gode muligheder for sparring på tværs af uddannelserne. Det gav mig input til at anvende nye platforme og nye måder at anvende allerede kendte platforme i undervisningen, siger Nikoline Lykke Hansen.

Deltagerne er glade for at få et stærkt netværk

Tilbagemeldingerne har været positive fra de deltagere, der var med på efterårets forløb, fortæller Thomas Ahler.

- De fremhæver, at den primære gevinst var, at de fik et kollegialt netværk, hvor de kunne diskutere pædagogik og didaktik, og hvor de kunne spejle deres ideer. De syntes, det var fedt at have nogen at udvikle og kvalificere undervisningsforløb eller brug af teknologi sammen med, siger Thomas Ahler.

- Fagligt oplevede deltagerne, at de blev bedre til at bruge teknologi i undervisningen. Enten i forhold til, hvordan man griber digital undervisning an, eller hvordan man bruger konkrete, digitale teknologier. For eksempel var der en, som lærte at anvende en digital tegneplads, som hun nu kan bruge til lettere at illustrere nogle processer for sine studerende, siger han.

Projektet Digital kompetenceudvikling gennem læringscirkler er udviklet og udføres i tæt samarbejde med UCN og SDU med midler fra Undervisningsministeriet. En forskningsgruppe følger og udvikler løbende projektet frem til afslutningen i foråret 2022. Målet er, at det herefter kan blive et fast tilbud på alle uddannelsesinstitutioner.