Find en ekspert

UCL skaber praksisnær viden om de erhverv og professioner, som vi uddanner til. Find vores eksperter på listen herunder.

Ekspertområder

Claus Bredahl Jensen Lektor, el-ingeniør
 • Styring af automatiske anlæg
 • Programmering af PLC'ere (logiske controllere).

Maria Windt Jul Chef for Erhvervsfremme og Projektudvikling
 • Produktionsoptimering og automation
 • Robotteknologi til små og mellemstore virksomheder (SMV)
 • Brugerdreven automationsløsninger.

 • Udvikling i boligpriser
 • Geografiske forskelle
 • Demografi
 • Køb og salg af bolig.

 • Borgernes perspektiver på og anvendelse af borgernære teknologier
 • Udvikling og implementering af rehabiliteringsindsatser i samarbejde med de involverede aktører
 • Borgerens hverdagsliv under rehabilitering.

Henrik Kryger Madsen Lektor, arkitekt MMA
 • Bæredygtigt byggeri
 • Produktivitet i byggebranchen
 • Fremtidige kompetencer i byggebranchen
 • Digitalisering af projekterings- og byggeprocessen

Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.
 • Daginstitutionspolitik og pædagogfaglighed  
 • Forskning i legeforståelser, hverdagsliv i daginstitutioner og børns spontane aktiviteter
 • Forskningsbaserede interventioner i pædagogisk praksis og ledelse.

Helle Hovgaard Jørgensen Docent i leg og børne- og ungdomskultur, ph.d.
 • Leg, media literacy og børns perspektiv
 • Børns leg med digitale medier
 • Kvalitative metoder, etnografiske studier
 • Æstetisk teori og narrative studier.
 • Børn med handicap i dagtilbud
 • Udvikling i børnefællesskaber
 • Krop og deltagelse i institutionelle læringsmiljøer
 • Tværprofessionalitet og praksisudvikling. 

 • Demensvenlige sygehuse
 • Evidens og brugerperspektiver ifm. rehabilitering – især inden for hjerneskadeområdet
 • Sundhedsprofessionelles kompetencer inden for demenspleje- og rehabilitering
 • Subjektivt oplevet livskvalitet hos borgere med demens
 • Evidens bag tilrettelæggelse af demenshaver.
 • Demens
 • Meningsfuldt hverdagsliv i en demensby
 • Deltagelse og social ensomhed
 • Isolation og aktivt medborgerskab.

Gry Høngsmark Knudsen Forskningschef for Anvendt forskning erhverv
 • Medier og marketing
 • Online marketing og e-handel
 • Influencermarketing
 • Reklamer
 • Køn og reklamer
 • Forbruger-communities

Palle Larsen Forskningsleder for Anvendt Sundhedsforskning
 • Evidens og evidensbaseret praksis
 • Systematiske review
 • Klinisk Lederskab
 • Implementering.

Birgitte Wraae Lektor, ph.d.
 • Forretningsudvikling af nye og eksisterende virksomheder
 • Den entreprenørielle proces; fra tanke til handling
 • Entreprenørskab i klasselokalet; relationen mellem studerende og underviser
 • Identitetsudvikling; hvordan studerende og undervisere udvikler deres entreprenante identitet
 • Det entreprenante økosystem; samspillet og læring mellem institution, studerende, undervisere, erhvervslivet og community til gavn for alle.

Nicolaj Hannesbo Petersen Adjunkt og ph.d.
 • Hvordan iværksættere og virksomheder forstår, interagerer og bruger deres netværk
 • Relationer, netværk og klyngers betydning for innovation og/eller internationaliseringsprocessen
 • Digital forretningsudvikling gennem kommunikation og markedsføring.

Kent Hother Nielsen Lektor og praktikkoordinator
 • Virksomhedsfinansiering
 • Internationale finansmarkeder
 • Formuerådgivning og Private Banking

Ida Skytte Jakobsen Programleder "Resiliens"
 • Socialt arbejde
 • Anbringelser
 • Adoption
 • Psykisk sygdom
 • Selvmordsforebyggelse
 • Resiliens.

Peter Hertel-Storm Lektor
 • Filosofisk tænkning og videnskabelighed
 • Kreativitet og innovation.

Birger Søndergård Lektor, underviser bl.a. i team- og projektledelse, og er konsulent inden for teamudvikling
 • Distribueret ledelse
 • Teamsamarbejde
 • Forfatter til bogen "Leder og ikke leder – inbetweenere i organisationer" (under udgivelse)
 • Bidrag til antologien ”Ledelse i den kommunale praksis”

 • Offentlige skolemadsordninger som bidrag til sundhedsfremme, trivsel, læring og bæredygtig udvikling
 • Offentlige indkøb af lokalt producerede fødevarer til skolemad, madordninger i dagtilbud og andre offentlige måltider
 • Uddannelse for Bæredygtig Udvikling for lærerstuderende, herunder FN’s Verdensmål og UNESCO 2030 agenda for bæredygtig udvikling
 • Analoge og digitale læremidler til fremme af mad- og sundhedsrelateret handlekompetence blandt elever i folkeskolen.
 • Mad- og måltidspædagogik
 • Måltider og demokratisk dannelse, motivation, inklusion, sundhedsfremme og empowerment.

Søren Smedegaard Uddannelseschef for Læreruddannelserne i UCL
 • Børn, idræt og bevægelse
 • Implementering af idræt og bevægelse i skolen.

Dorthe Simonsen Lektor
 • Turisme, events og værtsskab

Jens Ole Ambjerg Pedersen Lektor
 • Events, konferencer og iværksætteri

 • Fremskreden kræft og palliation, herunder oplevelse af livskvalitet i en hverdag med døden tæt på.
 1. Eksistentielle aspekter i det palliative felt
 2. Relationer, samarbejde og etiske udfordringer i demensomsorgen.

 • Evidens og brugerperspektiver ifm. rehabilitering – især inden for hjerneskadeområdet
 • Sundhedsprofessionelles kompetencer inden for demenspleje- og rehabilitering
 • Subjektivt oplevet livskvalitet hos borgere med demens
 • Evidens bag tilrettelæggelse af demenshaver.

 • Sundhed i overkroppens muskler og led, bl.a. i relation til fysisk aktivitet hos personer med bevægelseshandicap
 • Primært fokus på personer med en rygmarvsskade.

Per Kjær Forskningschef for Anvendt Sundhedsforskning. Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
 • Forebyggelse, undersøgelse, behandling og rehabilitering for personer med ondt i ryg og nakke
 • Diagnostisk udredning af personer med ondt i ryggen herunder screening for alvorlige lidelser og brug af MR-skanning
 • Implementering af forskningsresultater i uddannelse og praksis.

 • Hjerte-CT
 • Strålehygiejne
 • Billedkvalitet
 • Digitale røntgenundersøgelser (DR)
 • Retsmedicinsk CT
 • Radiografi/radiologi herunder Magnetisk Resonans-scanning, ultralyd og røntgen
 • Muskuloskeletale sygdomme primært i skulderen.

 • Sygdom og seksualitet
 • Mænds rejsningsfunktion – herunder livsstilsfaktorers betydning
 • Fysisk aktivitet der kan reducerer rejsningsproblemer
 • Sundhedsprofessionelles holdninger til at samtale om seksualitet.

 • Undervisning i samfundsfag
 • Politisk dannelse
 • Demokratisk dannelse i folkeskolen.

Heidi Eskelund Knudsen Faglig leder, HistorieLab, ph.d.
 • Historie som skolefag i grundskole og gymnasium
 • Historie som fag i læreruddannelsen
 • Historieundervisning, fagdidaktik, historisk metode.
 • Historiedidaktik – nationalt og internationalt
 • Analoge og digitale læremidler i historie – herunder brug af nærområdet
 • Ministeriets læreplaner
 • Historieundervisning i grundskolen og i læreruddannelsen
 • Det 20. århundredes historie
 • Historie- og kulturarvsformidling.
 • Læreplaner og kulturfag

Linda Ahrenkiel Forsker, ph.d.
 • Naturfag og science i børnehøjde

Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.
 • Elevers interesse og motivation for naturfags- og matematikundervisning.

Peter Yding Brunbech Ph.d., HistorieLab
 • Historie på film
 • Historieformidling via nye medier
 • Historiebrug
 • Politisk historie siden 1846
 • Historieundervisning
 • Historie- og kulturarvsformidling
 • Historiebrug og historiemanipulation
 • Konspirationsteorier og fake news
 • Unges online liv
 • Højrefløjsbevægelser i Tyskland, tysk historie politik og litteratur siden år 1900
 • Undergangsvisioner og dystopier.

Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
 • Dannelse og undervisning
 • Projektarbejde
 • Læremidler og digitalisering
 • Folkeskole og frie grundskoler.

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
 • Læremidler (digitale som analoge)
 • Digitalisering af skolen
 • Danskfagets didaktik.
 • Børns læse- og medievaner
 • Børnelitteratur.

Søren Smedegaard Uddannelseschef for Læreruddannelserne i UCL
 • Børn, idræt og bevægelse
 • Implementering af idræt og bevægelse i skolen.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
 • Digitalisering i skolen
 • Teknologi­forståelse
 • Fagdidaktik, æstetik og litteraturundervisning
 • Skoleudvikling.

Tilde Mardahl-Hansen Docent og programleder "Inklusion og hverdagsliv", lektor, ph.d.
 • Skoleliv
 • Lærerfaglighed
 • Tværprofessionelt samarbejde og inklusion med særligt fokus på læreres arbejde med børns læring og trivsel i folkeskolen.

Bjarne Christensen Uddannelseskonsulent
 • Kompetenceafklaring og jobsøgning for højtuddannede i SMV’er
 • Omsætning af viden til værdi i SMV’er
 • Højtuddannedes værdiskabelse i SMV’er.

 • Børn og unges tab og sorg ved forældres skilsmisse, kritiske sygdom og død

 • Mental sundhed ved kompliceret og vedvarende sorg

 • Mental sundhed og hvordan professionelle støtter bedst.

Jacob Vorup Adjunkt, ph.d.
 • Sundhedsfremmende effekter af motion og træning
 • Hvordan kroppen påvirkes af træning, motion og kost.

Søren Smedegaard Uddannelseschef for Læreruddannelserne i UCL
 • Børn
 • Idræt og bevægelse
 • Implementering af idræt og bevægelse i skolen.

Dorthe Susanne Nielsen Programleder og docent
 • Sygepleje og ulighed
 • Indvandrere og flygtninges sundhed
 • Tværkulturelle problemstillinger
 • Tolkning i sundhedsplejen.
 • Ikke-demente ældre 80+ og voksne børn som pårørende
 • Oplevelser af pleje- og omsorgsansvar og sammenhængen i vores sundhedsvæsen.

Bente Hull Frich Lektor, ph.d.
 • Teknologisociologi med fokus på menneske-teknologirelationer inden for Science-Technology-Society-forskningen (STS)
 • Specifikt fokus på telemedicin og sygeplejefaglig omsorg i telepraksis.

Gitte Thybo Pihl Ph.d.
 • Forældres beslutning om vaccination
 • Fælles Beslutningstagen
 • Self-tracking, patientinvolvering.