Find en ekspert

Vi skaber praksisnær viden om de erhverv og professioner, som vi uddanner til. Find vores eksperter på listen herunder.

Ekspertområder

Boligmarkedet
 • Udvikling i boligpriser
 • Geografiske forskelle
 • Demografi
 • Køb og salg af bolig.
Borgernær teknologi

Lisbeth Rosenbek Minet
Lisbeth Rosenbek Minet Programleder og docent
 • Borgernær teknologi
 • Rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme inden for geriatri og kronisk sygdom
 • Fysioterapeutiske og tværprofessionelle interventioner i sundhedssektoren.
 • Borgernes perspektiver på og anvendelse af borgernære teknologier
 • Udvikling og implementering af rehabiliteringsindsatser i samarbejde med de involverede aktører
 • Borgerens hverdagsliv under rehabilitering.
Bæredygtigt byggeri

Henrik Kryger Madsen
Henrik Kryger Madsen Adjunkt, arkitekt
 • Bæredygtigt byggeri
Dagtilbud

Christina Haandbæk Schmidt
Christina Haandbæk Schmidt Forsker, ph.d.
 • Daginstitutionspolitik og pædagogfaglighed  
 • Forskning i legeforståelser, hverdagsliv i daginstitutioner og børns spontane aktiviteter
 • Forskningsbaserede interventioner i pædagogisk praksis og ledelse.

Helle Hovgaard Jørgensen
Helle Hovgaard Jørgensen Forsker, ph.d.
 • Leg, media literacy og børns perspektiv
 • Børn med handicap i dagtilbud
 • Udvikling i børnefællesskaber
 • Krop og deltagelse i institutionelle læringsmiljøer
 • Tværprofessionalitet og praksisudvikling. 
Demens

Annemarie Ginnerup Toubøl
Annemarie Ginnerup Toubøl Ph.d.-studerende
 • Demensvenlige sygehuse

Kamilla Kielsgaard Andersen
Kamilla Kielsgaard Andersen Ph.d.-studerende
 • Rehabilitering til mennesker med demens
 • Aktiviteter og aktivitetsprogrammer til mennesker med demens
 • Ergoterapiteori.
Digitale teknologier og brugeradfærd

Casper Christensen
Casper Christensen Adjunkt
 • Digitale markedsføring
 • E-handel

Gry Høngsmark Knudsen
Gry Høngsmark Knudsen Forskningschef for Anvendt forskning erhverv
 • Medier og marketing
 • Online marketing og e-handel
 • Influencermarketing
 • Reklamer
 • Køn og reklamer
 • Forbruger-communities

Simon Svendsen
Simon Svendsen Adjunkt og udviklingskonsulent

 

 • Digital markedsføring
 • E-handel
 • Digitalisering af SMV

Maria Tipsmark
Maria Tipsmark Adjunkt og projektleder

 

 • Adfærdsdesign
 • NeuroLab
 • Biometriske værktøjer
 • Brugeradfærd
Finans

Kent Hother Nielsen
Kent Hother Nielsen Lektor og praktikkoordinator
 • Virksomhedsfinansiering
 • Internationale finansmarkeder
 • Formuerådgivning og Private Banking
Folkesundhed
 • Epidemiologi og Folkesundhed
 • Fysisk aktivitet og helbred
 • Skolebaserede undersøgelser
 • Børn og idræt
 • Børn og livsstilsrelaterede sygdomme/risikofaktorer (fedme, inaktivitet, hjertekarsygdomsrisikofaktorer, type 2 diabetes, nedsat motorik).
Inklusion og socialt arbejde
 • Tværprofessionelt samarbejde om at styrke, at børn, unge og voksne i udsatte positioner
 • Inklusion og bekæmpelse af social ulighed.
 • Socialt arbejde
 • Anbringelser
 • Adoption
 • Psykisk sygdom
 • Selvmordsforebyggelse
 • Resiliens.
Innovation

Peter Hertel-Storm
Peter Hertel-Storm Lektor
 • Filosofisk tænkning og videnskabelighed
 • Kreativitet og innovation.

It-sikkerhed

Morten Bo Nielsen
Morten Bo Nielsen Lektor
 • Cybersikkerhed og IT
 • Sikkerhed og privacy på internettet 
 • Netværkssikkerhed, protokoler og kryptering.
Mad og krop
 • Mad og fælles måltider i skolen, som bidrag til sundhedsfremme og trivsel
 • Samarbejde med lokale landbrug
 • Projektorienteret og tværfaglig undervisning
 • Undervisning for Bæredygtig Udvikling, FN’s Verdensmål
 • Sanseerfaring og smag i det pædagogiske og didaktiske arbejde.
 • Mad- og måltidspædagogik
 • Måltider og demokratisk dannelse, motivation, inklusion, sundhedsfremme og empowerment.
Oplevelsesøkonomi

Claus Christian Koch
Claus Christian Koch Lektor
 • Samspil mellem historie, kultur og erhverv
 • Kulturpolitik, museumsformidling, kulturarvsturisme, filmturisme, oplevelsesudvikling og værtskab
 • Projektudvikling i museumsbranche og turismeindustri.

Dorthe Simonsen
Dorthe Simonsen Lektor
 • Turisme, events og værtsskab

Jens Ole Ambjerg Pedersen
Jens Ole Ambjerg Pedersen Lektor
 • Events, konferencer og iværksætteri
Palliation
 • Fremskreden kræft og palliation, herunder oplevelse af livskvalitet i en hverdag med døden tæt på
 • Demens, herunder meningsful hverdagsliv i en Demensby, deltagelse og social ensomhed/isolation og aktivt medborgerskab.
 1. Eksistentielle aspekter i det palliative felt
 2. Relationer, samarbejde og etiske udfordringer i demensomsorgen.
Psykiatri
 • Psykiatrisk sygepleje
 • Retspsykiatri
 • Tvang i psykiatrien
 • Patienter og pårørendes oplevelser af det psykiatriske behandlingssystem.
Rehabilitering

Hanne Kaae Kristensen
Hanne Kaae Kristensen Programleder og docent
 • Evidens og brugerperspektiver ifm. rehabilitering – især inden for hjerneskadeområdet
 • Sundhedsprofessionelles kompetencer inden for demenspleje- og rehabilitering
 • Subjektivt oplevet livskvalitet hos borgere med demens
 • Evidens bag tilrettelæggelse af demenshaver.
Robot og automation

Claus Bredahl Jensen
Claus Bredahl Jensen Adjunkt, el-ingeniør
 • Styring af automatiske anlæg
 • Programmering af logiske controllere.

Jerome Jouffroy
Jerome Jouffroy Forskningsleder, ph.d.
 • Cyber-fysiske systemer (Cyber-Physical Systems)
 • Reguleringsteknik og automation
 • Mekatronik og robotteknologi
 • Autonome fartøjer og køretøjer

Maria Windt Jul
Maria Windt Jul Lektor og udviklingskonsulent
 • Produktionsoptimering og automation
 • Robotteknologi til små og mellemstore virksomheder (SMV)
 • Brugerdreven automationsløsninger.
Ryg og nakke
 • Sundhed i overkroppens muskler og led, bl.a. i relation til fysisk aktivitet hos personer med bevægelseshandicap
 • Primært fokus på personer med en rygmarvsskade.

Per Kjær
Per Kjær Forskningschef for Anvendt sundhedsforskning
 • Sundhed i overkroppens muskler og led, bl.a. i relation til fysisk aktivitet hos personer med bevægelseshandicap
 • Primært fokus på personer med en rygmarvsskade.
Scanning og radiografi
 • Hjerte-CT
 • Strålehygiejne
 • Billedkvalitet
 • Digitale røntgenundersøgelser (DR)
 • Retsmedicinsk CT
 • Radiografi/radiologi herunder Magnetisk Resonans-scanning, ultralyd og røntgen
 • Muskuloeskeletale sygdomme primært i skulderen.
Seksualitet
 • Seksuel sundhed
 • Sygdom og seksualitet
 • Kræft og seksualitet
 • Seksuel anatomi
 • Mænds rejsningsfunktion
 • Livsstilsfaktorers betydning for vaskulær erektil dysfunktion
 • Fysisk aktivitet der kan fremme rejsningsfunktionen
 • Inkontinens hos kvinder.
Skole og læring
 • Undervisning i samfundsfag
 • Politisk dannelse
 • Demokratisk dannelse i folkeskolen.
 • Historie som skolefag i grundskole og gymnasium
 • Historie som fag i læreruddannelsen
 • Historieundervisning, fagdidaktik, historisk metode.
 • Historiedidaktik – nationalt og internationalt
 • Analoge og digitale læremidler i historie – herunder brug af nærområdet
 • Ministeriets læreplaner
 • Historieundervisning i grundskolen og i læreruddannelsen
 • Det 20. århundredes historie
 • Historie- og kulturarvsformidling.
 • Teknologiforståelse og digitalisering
 • Fagdidaktik, skolens fag og undervisningspraksis.
 • Elevers interesse og motivation for naturfags- og matematikundervisning.

Peter Yding Brunbech
Peter Yding Brunbech Centerleder
 • Historie på film
 • Historieformidling via nye medier
 • Historiebrug, politisk historie siden 1846
 • Historieundervisning
 • Historie- og kulturarvsformidling
 • Historiebrug og historiemanipulation
 • Konspirationsteorier,
 • Anders Behring Breivik
 • Fake news
 • Højrefløjsbevægelser i Tyskland, tysk historie politik og litteratur siden år 1900
 • Undergangsvisioner og dystopier.
 • Dannelse og undervisning
 • Projektarbejde
 • Læremidler og digitalisering
 • Folkeskole og frie grundskoler.

Stig Toke Gissel
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, ph.d.
 • Læremidler (digitale som analoge)
 • Digitalisering af skolen
 • Danskfagets didaktik.
 • Børns læse- og medievaner
 • Børnelitteratur.

Søren Smedegaard
Søren Smedegaard Centerkoordinator i FIIBL, ph.d.
 • Børn
 • Idræt og bevægelse
 • Implementering af idræt og bevægelse i skolen.

Thomas Illum Hansen
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent
 • Digitalisering i skolen
 • Teknologi­forståelse
 • Fagdidaktik, æstetik og litteraturundervisning
 • Skoleudvikling.
 • Skoleliv
 • Lærerfaglighed
 • Tværprofessionelt samarbejde og inklusion med særligt fokus på læreres arbejde med børns læring og trivsel i folkeskolen.
Små og mellemstore virksomheder

Bjarne Christensen
Bjarne Christensen Uddannelseskonsulent
 • Kompetenceafklaring og jobsøgning for højtuddannede i SMV’er
 • Omsætning af viden til værdi i SMV’er
 • Højtuddannedes værdiskabelse i SMV’er.
Sorg
 • Børn og unges oplevelser med forældres skilsmisse og død, herunder sorg
 • Mental sundhed og hvordan professionelle støtter bedst.
Sundhed, krop og træning

Jacob Vorup
Jacob Vorup Lektor, ph.d.
 • Sundhedsfremmende effekter af motion og træning
 • Hvordan kroppen påvirkes af træning, motion og kost.
Sygepleje

Dorthe Susanne Nielsen
Dorthe Susanne Nielsen Programleder og docent
 • Sygepleje og ulighed
 • Indvandrere og flygtninges sundhed
 • Tværkulturelle problemstillinger
 • Tolkning i sundhedsplejen.

Helle Elisabeth Andersen
Helle Elisabeth Andersen Ph.d.-studerende
 • Ikke-demente ældre 80+ og voksne børn som pårørende
 • Oplevelser af pleje- og omsorgsansvar og sammenhængen i vores sundhedsvæsen.
Telemedicin

Bente Hull Frich
Bente Hull Frich Lektor, ph.d.
 • Teknologisociologi med fokus på menneske-teknologirelationer inden for Science-Technology-Society-forskningen (STS)
 • Specifikt fokus på telemedicin og sygeplejefaglig omsorg i telepraksis.
Vaccination

Gitte Thybo Pihl
Gitte Thybo Pihl Ph.d.
 • Forældres beslutning om vaccination
 • Fælles Beslutningstagen
 • Self-tracking, patientinvolvering.
Velfærdsteknologi
 • Velfærdsteknologi