Innovation2

Sundhedspersonalet udgør den vigtigste innovations- og udviklingskraft inden for sundhedsvæsenet. Med kompetencen til at spotte udfordringer og turde at handle på ideer, kan vi ikke blot udvikle professionerne, men også sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen.

Praksisnær innovation

fajhf lkaf ælh jkjkafh ljhafljkh jkafh ajfh jklafh lakhf jkahfakjfh jkafh jkafhklafh

Områder inden for innovation