Danske valgfag for nordiske studerende - Modul 14 og 18

Semester Programme

Mulige Kombinationer

Dette udbud kan kombineres med en praktik i et børnehus (i en dansk vuggestue og/eller børnehave) af 5 ugers varighed (2/9/2024 - 4/10/2024).

Hvis du vælger dette forløb, vil du starte dit ophold med praktik i et børnehus og bagefter tage 2 danske valgfag (Modul 14 og Modul 18) à 10 ECTS hvert.

Undervisningen foregår på dansk.

Målgruppe

Pædagogstuderende – Early Childhood Education – med specialisering inden for småbørnspædagogik (børn i alder 1 – 5 år) fra Nordiske lande, undervisning foregår på dansk, evt. med engelsk i nogle sammenhænge/situationer.

Semesteropholdet passer godt med Barnehagelærerutdanningen fra Norge. Det kan også være relevant for studerende i Barnevernspedagogutdanning.

Teoridelen af opholdet passer også godt med Förskollärarprogrammet fra Sverige, dog skal man være opmærksom på at praktikdelen foregår i danske børnehaver.

Formål

Modul 14 og 18 er den danske pædagoguddannelses 2 valgfrie moduler, eller valgfrie kompetenceområder. Modulerne giver dig som studerende mulighed for at tone din uddannelse inden for ét kompetenceområde.

Som udvekslingsstuderende ved Pædagoguddannelsen på UCL kan du deltage i modulerne med en af de følgende tre kompetenceområde:

  • Kulturmøde og interkulturalitet
  • Sundhedsfremme og bevægelse
  • Natur og udeliv

Du kan læse mere om de enkelte kompetenceområder og deres læringsmål på dette link.

Husk at vælge det rigtige Course Unit i din ansøgning.

Heather Johannsen International Coordinator
Agnete Lyngbye Kramme Head of Studies, Social Education

Undervisningsmetoder  

Studieaktiviteterne består af en vekselvirkning mellem oplæg (også fra eksterne oplægsholdere), diskussioner, praktisk arbejde og/eller praktiske øvelser, individuelt arbejde, studiegruppearbejde og evt.  ekskursioner.

Afhængig af hvilket kombination af modul 14 + 18 du har valgt er der specifikke metoder koblet på disse.

Se evt. Course Description for neden.

Betingelser

For at gennemføre modulet og opnå et certifikat skal den studerende:

  • Møde op til og deltage aktivt i undervisning, gruppearbejde og ekskursioner
  • Modtage og give varierende former feedback fra uddannelsesfaglige medarbejdere og medstuderende i forbindelse med de løbende studieaktiviteter, fremlæggelser og studieøvelser, og
  • Gennemføre opgaver/øvelser frem til prøven, og
  • Deltage i og gennemføre prøven.

Særlige forhold med hensyn til den studerendes helbred og fysiske tilstand kan være gældende.

Studerende med ikke ren straffeattest vil ikke blive optaget.

Studieafgift

Ikke relevant for EU/EØS-studerende og udvekslingsstuderende fra partnerinstitutioner, alle andre studerende skal betale. Send i så fald en e-mail til international@ucl.dk for at høre mere.

Aktivitet 1

Navn

Modul 14

Periode

9 oktober 2023 - 30 november 2023

ECTS

10

Beskrivelse og læringsmål

Du kan læse om modulsbeskrivelse og læringsmål på dette link.

Aktivitet 2

Navn

Modul 18

Periode

1 december 2023 - 31 januar 2024

ECTS

10

Beskrivelse og læringsmål

Du kan læse om modulsbeskrivelse og læringsmål på dette link.

Både modulgodkendelsen i modul 14 og modulprøven i modul 18 tager udgangspunkt i en præsentationsportfolio.

Modul 14 og 18 leder frem til kompetencemålsprøve med ekstern censur.