Tre konkrete råd til at få mere ud af din efter- og videreuddannelse

På UCL har vi stort fokus på at skabe størst mulig værdi af dit efter- og videreuddannelsesforløb. Derfor kommer Kim Hass Rubin, chef for efter- og videreuddannelsesafdelingen Ledelse og Organisation på UCL og ekspert i transfer, her med tre gode råd til, hvordan du får det optimale ud af dit kompetenceudviklingsforløb.

Dato: 01.02.2023 - Forfatter: Anders Vestergaard Nielsen

For at et efter- og videreuddannelsesforløb skal give mening, er det vigtigt at opnå transfer. Transfer betyder, at man som medarbejder er i stand til at overføre den nye læring fra kurset til en arbejdssituation, når man vender tilbage på arbejdspladsen. Ifølge Kim Hass Rubin kræver vellykket transfer, at man starter læringsprocessen et godt stykke tid, før man træder ind i undervisningslokalet.

Reflektér, og sæt læringsmål

Det første Kim peger på, som en forudsætning for vellykket transfer, er refleksion. Det er vigtigt, at du i god tid inden dit efter- og videreuddannelsesforløb gør dig grundige tanker om, hvilke kompetencer du vil forsøge at styrke.

Tænk over, hvad du bør fokusere på undervejs i uddannelsesforløbet, og find ud af, hvorfor du overhovedet har brug for et kompetenceudviklingsforløb. Du bør også udarbejde nogle personlige læringsmål, som kan hjælpe dig med at gøre dit fokus mere håndgribeligt. På den måde øges din forståelse for uddannelsesforløbet, og du vil derfor have nemmere ved at omsætte teori til praksis.

En måde at opnå en bedre forståelse for hvad du med fordel kan have som læringsmål, er ved at række ud over egen horisont. Tal med dine kolleger, og modtag gode indspark til, hvad du bør have som læringsfokus i dit kommende kompetenceudviklingsforløb.

Samtidig bør hele denne indledende refleksionsproces ske i samarbejde med din nærmeste leder, og kan med fordel munde ud i en læringsaftale, hvori dine læringsmål er klart definerede.

Så snart alle de indledende refleksioner er skabt, vil du allerede have påbegyndt din læring. Dermed vil du have det optimale udgangspunkt, inden starten på dit efter- og videreuddannelsesforløb.

Inddrag praksis

Når du påbegynder dit efter- og videreuddannelsesforløb, er det en god idé at inddrage dit daglige arbejde i undervisningen.

Et kompetenceudviklingsforløb må ikke blive et brud med din hverdag, og derfor bør du, sammen med din nærmeste leder, finde en passende arbejdsopgave, som understøtter din læring. Denne opgave skal du arbejde med sideløbende med undervisningen, for således at bygge bro mellem undervisningen og dine normale arbejdsopgaver. Dette giver dig en bedre forståelse for, hvordan du i praksis kan anvende dine nyerhvervede kompetencer.

Sørg også for at have en løbende dialog med din nærmeste leder, så I sammen har mulighed for at følge op på de læringsmål, som I har defineret forud for uddannelsesforløbet.

Forstå din rolle, og sæt nye mål

Når du har færdiggjort dit efter- og videreuddannelsesforløb, er det tid til at komme tilbage på arbejdspladsen. Her er det vigtigt, at du tænker tilbage på den indledende refleksionsproces.

Spørg dig selv, om du har nået de mål, du satte, og om du har fået den læring, du havde brug for. Samtidigt skal du nu anvende din nye viden i praksis. Her bør du nøje overveje, hvordan du på bedst mulig måde kan anvende det, du har lært, i dit arbejdsliv. Hvordan inddrager du teorien fra undervisningslokalerne på arbejdspladsen, og kræver dine nye kompetencer, at der sker en forandring af de arbejdsrammer, du tidligere har været vant til?

Dette skal du drøfte med din nærmeste leder, som også skal være med til at definere dine kommende arbejdsopgaver. Sæt gerne nogle mål, som du med dine nye kompetencer skal kunne indfri i de kommende måneder.  

 

Kim Hass Rubin Afdelingschef Ledelse og organisation, UCL

Mød Kim Hass Rubin

Kim Hass Rubin har i flere år arbejdet med transfer, og har haft ledende jobs i både uddannelsesverdenen og det kommunale.

Blandt andet har Kim Hass Rubin tidligere været chefkonsulent og konstitueret kontorchef i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune, samt været uddannelseschef for både det tidligere Erhvervsakademi Lillebælt og TietgenSkolen.

I dag er han chef for efter- og videreuddannelsesafdelingen Ledelse og Organisation på UCL, og arbejder dermed dagligt med at sikre, at både ledere og studerende får mest muligt ud af deres kompetenceudviklingsforløb.

Kim Hass Rubin

24 91 91 75

khru@ucl.dk