Skyd genvej i uddannelses-systemet: Få papirer på dine reelle kompetencer

Mange går rundt med kompetencer, som de aldrig har fået papirer på, fordi de er tilegnet udenfor det etablerede uddannelsessystem. Specielt indenfor IT, hvor mange færdigheder er autodidakte. Derfor tilbyder UCL en såkaldt realkompetencevurdering, som kan åbne nye muligheder i forhold til både job og uddannelse.

For efterhånden rigtig mange år siden læste Søren Kurgan Jacobsen datateknologi på Syddansk Universitet. Derefter startede han egen virksomhed og blev senere headhuntet til at undervise i IT og data på Odense Tekniske Skole (nu Syddansk Erhvervsskole), hvor han har undervist siden.

Undervejs i det forløb har Søren Kurgan Jacobsen naturligvis tilegnet sig en masse erfaring og kompetencer, som han ikke har fået papirer på.

”På et tidspunkt gik det op for mig, at jeg reelt ikke havde papirer på noget af det, jeg i rigtig mange år havde beskæftiget mig med. Det var lidt af et wake up call, fordi der er mange instanser, som kræver papirer, og det gik op for mig, hvor dårligt jeg stod, hvis jeg pludselig stod uden job eller ville uddanne mig videre. Derfor bestemte jeg mig for, at jeg ville have papirer på alt det, jeg reelt kan, og her blev jeg opmærksom på muligheden for en realkompetencevurdering,” siger Søren Kurgan Jacobsen.

Realkompetencevurdering på tre måder

Med en realkompetencevurdering får man papir på den viden, de færdigheder og kompetencer, som man igennem årene har erhvervet – uanset, hvor og hvordan man har erhvervet dem. Og det gælder både kompetencer, man har fået via sit arbejds- og fritidsliv.

”Man kan sige, at ens kompetencer kun gælder det sted, hvor man bruger dem, når man ikke har papirer på dem. Det betyder, at du ikke kan fremvise, at du har nogle givne evner eller kompetencer, hvis du for eksempel vil læse videre eller skifte job, og det kan blive en stor forhindring for dig. Derfor tilbyder vi realkompetencevurderinger til alle, der har brug for det,” siger Julie Kowal Kristiansen, der er specialkonsulent i IT og kommunikation hos UCL.

Hos UCL kan man blive realkompetencevurderet få tre forskellige måder. Man kan få vurderet sine kompetencer i forhold til at komme ind på en given uddannelse, man kan få bevis for et eller flere fag eller moduler, og man kan få bevis for, at man har kompetencer, der svarer til en hel uddannelse.

Springbræt til diplomuddannelse
Søren Kurgan Jacobsens wake up call og møde med realkompetencevurderingen kom i forbindelse med, at han skulle videreuddanne sig. Han ville nemlig gerne begynde på en diplomuddannelse i softwareudvikling, men det krævede, at han først gennemførte akademiuddannelsen i informationsteknologi.

”Jeg drømte om at tage diplomuddannelsen i softwareudvikling, men for at kunne begynde på den, skulle jeg gennemføre en akademieuddannelse. Udover, at det tager tid at efteruddanne sig, så kunne jeg se, at jeg havde mange af de kompetencer og færdigheder, som jeg pludselig skulle tilbage på skolebænken for at lære. Derfor fik jeg en snak med Julie, som gjorde mig opmærksom på muligheden for at blive realkompetencevurderet,” siger Søren Kurgan Jacobsen, og Julie Kowal Kristiansen tilføjer:

”Vi synes jo ikke, at folk skal spilde deres tid med moduler, som de reelt kan, og derfor fik vi kigget på Sørens baggrund og kompetencer og fik en snak med ham om hans ønsker. I sidste ende betød det, at Søren fik bevis på tre fag, som han derfor slap for at tage.”

Og for Søren Kurgan Jacobsen gjorde det en kæmpe forskel.

”Jeg fik skåret en hel del tid af min akademieuddannelse, så helt konkret betød det, at jeg nu er kommet i gang med diplomuddannelsen. Takket være realkompetencevurderingen,” siger Søren Kurgan Jacobsen.

Du kan læse mere om UCL’s realkompetencevurderinger her