Autoteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

Autoteknologuddannelsen er for dig, der sigter mod en overordnet stilling i en autobranche i rivende udvikling.

Bliv en del af autobranchen

Vil du være bindeledet som holder autobranchen toptunet?

Der er brug for ledere og rådgivere, som har overblik over de stadig mere komplicerede ledelses-, salgs- og rådgivningsopgaver i mobilitetsbranchen.

Som autoteknolog på UCL bliver du både klædt på til at varetage moderne virksomhedsdrift samtidig med at du får viden om de nyeste teknologier og metoder inden for det autotekniske område, som branchen efterspørger.

Autoteknologuddannelsen er for dig som både vil dygtiggøre dig inden for ledelse, drift og økonomi samtidig med at du får den teknologiske viden inden for fx el- og hybridteknik, diagnosticering, teknisk opbygning og optimering.

Uddannelse der giver både praktiske og teoretiske kompetencer

Autoteknologuddannelsen er både for dig som er dygtig med hænderne og teoretisk velfunderet. Du får en bred uddannelse, hvor du både lærer om virksomhedsdrift og får teknologisk viden inde for mobilitetsbrancen.

Som autoteknolog er du med til at kombinere højteknologiske og automatiske systemer til fremtidens biler. Du lærer om den nyeste teknologi inden for avancerede elektroniske, hydrauliske og autotekniske systemer, fx el- og hybridteknik, connected car og autoteknisk analyse samt dataanalyse.

Med uddannelsen får du også forståelse for at drive en virksomhed i autobranchen med viden om bl.a. salg, kommunikation, økonomi, ledelse og kvalitets- og miljøstandarder.

Som autoteknolog kan du:

 • Kombinere den teoretiske viden og overblik med praktisk anvendelse
 • Anvende de nyeste og mest tidssvarende teknologier og metoder
 • Indgå i planlægnings-, ledelses- og arbejdsmæssige sammenhænge på alle niveauer i en virksomhed

Som færdiguddannet fra Autoteknologuddannelsen på UCL har du mulighed for at gå i mange retninger og er godt klædt på til påtage dig opgaver som fx indskriver, planlægger, værkfører- eller chef, lagerchef og teknisk rådgiver.

Med en uddannelse som autoteknologuddannelsen kan du også udleve drømmen om at starte op som selvstændig.

Der er stor efterspørgsel efter autoteknologer inden for både auto-, transport og landbrugssektoren samt entreprenørvirksomheder, og det er derfor nemt at finde praktik under studiet og efterfølgende job til en attraktiv løn.

Uddannelsens opbygning

Som studerende på autoteknologuddannelsen arbejder du tæt på praksis. Det vil sige, at undervisningen tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og cases. Det giver dig automatisk et indblik i forskellige udfordringer fra den virkelige verden, som du vil støde på som færdiguddannet autoteknolog.

Autoteknologuddannelsen er overordnet delt i en teoretisk og en praktisk teknisk del.

Den tekniske del af undervisningen foregår på vores værksted på Petersmindevej, hvor du får fingrene i motorer og ledningsnet. Her får du den bagvedliggende forståelse af eksempelvis motorstyring, transmission, komfort og sikkerhed.

Den teoretiske del af uddannelsen finder sted på vores campus på Seebladsgade lige ved havnen i Odense, hvor undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekt- og gruppearbejde.

Vi inddrager ofte virksomheder i arbejdet med cases eller som en aktiv del i et projekt. Som studerende bliver du dermed trænet i at håndtere forskellige situationer, du kan blive stillet overfor som færdiguddannet Autoteknolog.

Under gruppearbejdet styrker du også dine samarbejds- og formidlingsevner, du videndeler og sparrer med forskellige mennesker, hvilket også er vigtige kompetencer i dit efterfølgende job.

Uddannelse på fuld tid

Autoteknologuddannelsen tager 2 år og er et fuldtidsstudie. Det vil sige, at du skal regne med at bruge omkring 42 timer om ugen på dit studie enten til undervisning, projektarbejde eller i forbindelse med opgaver og praktik.

Autoteknologuddannelsen består af 4 semestre. I løbet af de første 3 semestre (1½ år) arbejder du med forskellige fagområder – både obligatoriske og lokale.

På 4. semester er du i praktik i mindst 3 måneder og gennemfører et afslutningsprojekt i samarbejde med et værksted eller en virksomhed.
Uddannelsen afsluttes med en hovedopgave.

Uddannelsen er sammensat af:

 • Obligatoriske fagelementer
 • Lokale fagelementer
 • Valgfag
 • Praktik (på 4. semester)
 • Afsluttende hovedopgave

Obligatoriske fagelementer:

 • Teknologi (motor- og motorstyring, sikkerhedssystemer og tranmission)
 • Autoteknisk analyse
 • Metode, analyser og dataanvendelse
 • Markedsføring og salg, service og kommunikation
 • Organisation, ledelse og virksomhedsøkonomi
 • Kvalitet sikkerhed og miljø

Lokale fagelementer:

 • Servicedesign
 • Virksomhedsoptimering
 • Elektronisk optimering
 • Personaleledelse
 • El- og hybridbiler

Valgfag:

Den studerende præsenteres for et valgfagskatalog, hvor udvalget kan skifte fra år til år. Der kan bl.a. nævnes eksempler på valgfag som Fordybelse, Entrepreneurship og Import/Eksport i autobranchen.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du mulighed for at få en international profil på din uddannelse.
Som studerende på Autoteknolog kan du enten tage 3. semester eller dit praktikophold i udlandet.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Praktikperioden på autoteknologuddannelsen er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet autoteknolog. Du bliver sat ind i de konkrete opgaver og funktioner og arbejder selvstændigt med eksempelvis optimering af driften og rådgivning af kunder.

Din vej til det første job

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig. Under praktikken kan du også afprøve flere opgavetyper for at blive afklaret omkring lige netop den vej, du vil gå som autoteknolog.

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.

En praktikplads er desuden en enestående chance for udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.

Praktisk info om praktikken

 • Praktikken finder sted på 4. semester og har en varighed af 3 måneder.
 • Det er nemt at finde praktik og mange praktikvirksomheder vil også stå klar med et job til dig efter studiet.
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Med en uddannelse som autoteknolog har du mange job- og udviklingsmuligheder inden for forskellige områder i autobranchen, som eksempelvis auto-, transport og entreprenørvirksomheder eller landbrugssektoren.

Typiske jobtitler er:

 • Indskriver
 • Planlægger
 • Værkfører
 • Lagerchef
 • Værkstedschef
 • Salgsrådgiver
 • Servicerådgiver
 • Teknisk rådgiver

Du starter typisk som eksempelvis indskriver, og i takt med at du bliver lært op, skaber du også grundlaget for at udvikle dig til stillinger med mere ansvar i virksomheden.

Det er ikke for sent at komme i betragtning til en studieplads til september, hvis du ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen den 15. marts i kvote 2. Vi forventer at have ledige pladser efter den 28. juli, hvor alle der har søgt rettidigt får besked.

Hvis uddannelsen har ledige pladser i efteroptaget efter den 28. juli, kan du finde en oversigt over ledige pladser på vores hjemmeside. Ansøgningsskemaet udfyldes på Nemstudie.dk. Hvis du opfylder adgangskravet til uddannelsen, vil du blive tilbudt en studieplads i starten af august måned, da uddannelsen har frit optag.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1, og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Ingen specifikke adgangskrav.
 • Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
  • Cykel- og motorcykeluddannelsen (med specialer)
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelse (med specialer og trin 2)
  • Flymekaniker
  • Karosseriuddannelsen
  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Lastvognsmekaniker (trin 2)
  • Mekaniker (trin 2)
  • Personvognsmekaniker (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere. Specifikke adgangskrav: Matematik C
 • Adgang med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav: Matematik C
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse ved at klikke på knappen 'ansøg nu', øverst på denne side.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 6318 3333 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvad laver en autoteknolog?
En autoteknolog beskæftiger sig med digitalisering inden for auto, transport og mobilitet, og har et stort kendskab til produkter, forretningsdrift, projektledelse og teknologi. Som autoteknolog er du bindeleddet mellem producent og bruger. Din primære arbejdsopgave er at varetage store dele af teknisk online-supportering. Du kan arbejde hos for eksempel bilforhandlere og autoværksteder.

Hvor meget tjener en autoteknolog?
En nyuddannet autoteknolog tjener i gennemsnit 26.660 kr. pr. måned (2019).

Hvor lang tid tager det at blive autoteknolog?
Det tager 2 år at blive autoteknolog.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

Adgangskrav, Ansøgningsprocedure eller Optagelse

Du kan ringe til os på tlf: 6318 3333

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Tors -og fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.