Få en praktikant i 3-12 måneder

En praktikant fra en erhvervsakademiuddannelse er en ressource i medarbejderstaben i 3-12 måneder afhængig af den enkelte uddannelse.

Den studerende arbejde med på forhånd fastlagte opgaver, men kan også indgå i driftsopgaver på arbejdspladsen. Så længe der også finder læring sted for praktikanten.

UCL tilbyder din virksomhed en praktikant

Virksomheder kan få en praktikant, som indgår i den daglige drift og løser arbejdsopgaver i virksomheden, så længe der også finder læring sted for praktikanten.

Praktikanten skal som en hver anden nyansat medarbejder føres ind i de nødvendige arbejdsrutiner og i fællesskabet på arbejdspladsen.

Alle parter er med til at sikre et godt praktikforløb

Praktikstedet sørger for, at praktikanten har opgaver og forhold, som gør det muligt for praktikanten at arbejde på at opfylde læringsmålene.

Praktikanten forventes løbende at have skriftlig eller mundlig kontakt til sin vejleder på UCL og give en kort status om sit arbejde med at opfylde læringsmålene. Der bør ske indenfor den normale arbejdstid.

Praktikstedet har det daglige ansvar for den studerende

Praktikstedet følger op på, at praktikanten som enhver anden medarbejder lever op til det forventede (f.eks. med hensyn til overholdelse af aftaler, arbejdstid, afleveringer m.m.).

Lever praktikanten ikke op til det aftalte, skal virksomheden påtale det overfor praktikanten samt orienterer vejlederen fra UCL.

Et praktikophold er en gevinst for alle parter

Et godt tilrettelagt praktikophold er en gevinst for både virksomheden, som får mere ud af praktikanten, og for praktikanten, der lærer mere om virksomheden, branchen og arbejdsopgaverne. Hvem ved - måske din praktikant bliver en af fremtidens nøglemedarbejdere i din virksomhed?

Morten Jung Lassen Karrierevejleder
Dennis Færch Broch Dimittend- og karrierekonsulent

Om praktik

Ønsker du at ansætte en praktikant fra en erhvervsakademiuddannelse i din virksomhed eller organisation? 

Kontakt Karrierevejledningen eller gå direkte til Jobportalen og opret et praktikopslag omkostningsfrit.

Ved hjælpe af praktikoverblikket kan du danne dig et overblik over: 

  • Hvilke uddannelser på de enkelte campusser, sender studerende i praktik?
  • Hvornår sender de studerende i praktik og i hvor lang tid?
  • Hvem er uddannelsens praktikkoordinator? 

Praktikoverblik

I Jobportalen har jeres virksomhed mulighed for at komme i direkte kontakt med UCL's studerende, når I søger studerende til praktik (kun erhvervsakademiuddannelser) eller studiejob (alle studerende).

Endvidere kan I som virksomhed omkostningsfrit indrykke jobopslag til de snart færdiguddannede.

Kontakt Karrierevejledningen, hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om mulighederne formedarbejdere og studiejobbere fra UCL samt praktikanter fra erhvervsakademiuddannelserne.

Den studerende er under praktikopholdet i virksomheden omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring, jf. bekendtgørelse nr. 937 af 26. nov. 2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende, som henviser til, at §§ 48-49 i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring finder direkte anvendelse.

De studerende skal således være omfattet af praktikvirksomhedernes arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring i lighed med almindelige arbejdstagere.

Enkeltmandsvirksomheder

Enkeltmandsvirksomheder skal være opmærksomme på, at der skal tegnes særskilt forsikring for praktikanten.

Såfremt pratikanten kommer til skade under praktikken, og praktikværten ikke er opmærksom på sikringspligten ved at modtage en praktikant, kan det få forskellige konsekvenser for praktikværten – i dette tilfælde enkeltmandsvirksomheden.

Praktikværten vil dels kunne blive pålagt en bøde for manglende forsikring, dels blive personligt ansvarlig for udgifter til erstatning og/eller méngodtgørelse til den tilskadekomne praktikant. Såfremt arbejdsskaden er alvorlig, vil det kunne have meget alvorlige konsekvenser for enkeltmandsvirksomheden.

Hvad siger andre?