Søg ind på dit drømmestudie

Søg ind senest 5. juli, og start på dit studie allerede til september.

Tæt på virkeligheden

På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan du tage en uddannelse, der er tæt på den virkelighed, som du skal ud og arbejde i. Alle vores uddannelser har praktikforløb, hvor du afprøver din viden og teori ude i for eksempel en virksomhed, på et hospital eller i en skole. 

Er du interesseret i uddannelser inden for business og digital udvikling, byggeri og teknologi, pædagogik og undervisning, samfund og sundhed eller måske administration? Så har UCL muligvis den helt rette uddannelse til dig.

Bliv klogere på vores uddannelser herunder.

FAQ

Kvote 1 er for de ansøgere til videregående uddannelser, som har en adgangsgivende gymnasial uddannelse. Der kan desuden være specifikke fag, der skal være bestået. Hvis der er flere ansøgere end der er kvote 1 pladser, så sorteres ansøgere efter karaktergennemsnittet på den adgangsgivende eksamen og dem med det højeste gennemsnit får tildelt pladser først.

Du kan søge ind via kvote 1 på optagelse.dk. Der åbnes for ansøgninger 1. februar, og tidsfristen for ansøgninger via kvote 1 er 5. juli kl.12.00. Hvis du har brug for vejledning til, hvordan du udfylder ansøgninger for kvote 1, så kan du få hjælp her. Du kan også vælge at se videoen ”Sådan udfylder du ansøgningen”. 

Du får svar på dine ansøgninger 28. juli inde på nemstudie.dk. Du får kun et svar på dine ansøgninger, uanset hvor mange steder du søgte ind. Enten bliver du tilbudt en studieplads eller en standby-plads. Får du afslag på alle dine ansøgninger, får du besked i e-Boks.

I kvote 1 og 2 kan du søge om optagelse til de videregående uddannelser. I kvote 1 bliver du kun bedømt på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen samt evt. specifikke adgangskrav. I kvote 2 bliver du vurderet på de kriterier, som er bestemt af den enkelte uddannelsesinstitution. Hver uddannelse kan have forskellige vurderingskriterier og adgangskrav for kvote 2 ansøgninger.

Du skal have oprettet og underskrevet din ansøgning med NemID i kvote 1 senest 5. juli kl.12.00 på optagelse.dk.

Fra maj 2022 er der nye regler vedr. genberegning af karaktergennemsnittet.

Hvis du både afslutter en gymnasial eksamen efter d. 1. maj 2022 og derudover efterfølgende eller samtidig supplerer fag via gymnasial supplering (GS), HF-enkeltfag eller lignende, vil dit gennemsnit blive genberegnet.

Hvis det genberegnede gennemsnit, er lavere end dit oprindelige gennemsnit fra din gymnasiale eksamen, vil det være det nye gennemsnit, der gælder, når du søger om optagelse på en videregående uddannelse.

Hvis det genberegnede gennemsnit er højere end dit oprindelig, ændres dit gennemsnit ikke. Det er altså ikke muligt at forbedre sit gennemsnit via supplering.

Dit gennemsnit vil dog kun blive genberegnet, hvis de fag du har suppleret, er et af de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger om optagelse på.

Hvis du søger om optagelse på en uddannelse, hvor suppleringsfaget ikke er et specifikt adgangskrav, vil dit gennemsnit ikke blive genberegnet. Derfor vil du kunne opleve, at der bliver taget udgangspunkt i forskellige gennemsnit, alt efter hvilken uddannelse du søger om optagelse på.

Du kan læse mere om reglerne for genberegning af karaktergennemsnittet på UG's hjemmeside

Karaktergennemsnittet for sidste års optag (kvote 1), kan du finde, ved at klikke på linket.

En adgangskvotient er ikke og må ikke forveksles med et adgangskrav. Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse.

Adgangskvotienter

Find din drømmeuddannelse

Prøv vores uddannelsestest og find ud af hvilken uddannelse, der passer til dig.

Mød os på Instagram @ucl.dk

Få hjælp til optagelse hos UCL

Brug for vejledning om optagelse på UCL?

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

  • Adgangskrav
  • Ansøgningsprocedure
  • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.