Søg ind på dit drømmestudie

Søg ind senest 5. juli, og start på dit studie allerede til september.

For dig som vil søge kvote 1

I kvote 1 bliver du udelukkende vurderet på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Bliv klogere på vores uddannelser og læs mere om hvordan du søger kvote 1 nedenfor.

FAQ

Kvote 1 er for dig, der søger om optagelse til en videregående uddannelse, på baggrund af din gymnasiale uddannelse.

Følgende er adgangsgivende gymnasial uddannelse:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX og EUX 1. del)
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Gymnasiale eksaminer fra Grønland og Færøerne
 • Gymnasiale eksaminer fra Duborg skolen og A.P. Møller skolen

På nogle uddannelser er der derudover specifikke adgangskrav, der kræver at du har bestået udvalgte fag på et bestemt niveau. Læs mere om dette, på uddannelsens side, som du finder her:

Find uddannelsen og gå til adgangskravene

I kvote 1 optages der efter højeste eksamensgennemsnit efter den gældende karakterskala.

Ønsker du at søge om optagelse i kvote 1, skal du lave din ansøgning på optagelse.dk. Der åbnes for ansøgninger d. 1. februar og ansøgningsfristen er d. 5. juli kl. 12.00.

Hvis du har brug for vejledning til, hvordan du udfylder din ansøgning, kan du få hjælp på:

Optagelse.dk's side om videregående uddannelser

Alle ansøgere modtager svar om optagelse d. 28 juli. Du finder svar fra UCL på nemStudie.dk

Du får kun svar på den uddannelse hvor du får tilbudt en studieplads eller standby-plads, uanset hvor mange steder du har søgt om optagelse.

Gå til nemStudie.dk

Får du afslag på alle dine ansøgninger, får du besked via digital post.

I kvote 1 bliver du kun vurderet på dit eksamensgennemsnit fra din gymnasiale eksamen.

I kvote 2 bliver du vurderet på dine kvalifikationer baseret på fastsatte kriterier. Hver uddannelse kan have forskellige kriterier. Derudover er kvote 2 også for ansøgere, der ikke har en gymnasial eksamen.

Du kan læse mere om kvote 2 her.

Hvis du har en dansk gymnasial eksamen og søger senest d. 15 marts kl. 12.00, vil din ansøgning automatisk blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2. Søger du d. 16 marts og derefter (senest d. 5 juli kl. 12.00) vil din ansøgning kun blive vurderet i kvote 1.

Du skal på optagelse.dk have oprettet og underskrevet din ansøgning med NemID/MitID, senest d. 5 juli kl. 12.00.

Fra maj 2022 er der nye regler vedr. genberegning af karaktergennemsnittet.

Hvis du både afslutter en gymnasial eksamen efter d. 1. maj 2022 og derudover efterfølgende eller samtidig supplerer fag via gymnasial supplering (GS), HF-enkeltfag eller lignende, vil dit gennemsnit blive genberegnet.

Hvis det genberegnede gennemsnit, er lavere end dit oprindelige gennemsnit fra din gymnasiale eksamen, vil det være det nye gennemsnit, der gælder, når du søger om optagelse på en videregående uddannelse.

Hvis det genberegnede gennemsnit er højere end dit oprindelig, ændres dit gennemsnit ikke. Det er altså ikke muligt at forbedre sit gennemsnit via supplering.

Dit gennemsnit vil dog kun blive genberegnet, hvis de fag du har suppleret, er et af de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger om optagelse på.

Hvis du søger om optagelse på en uddannelse, hvor suppleringsfaget ikke er et specifikt adgangskrav, vil dit gennemsnit ikke blive genberegnet. Derfor vil du kunne opleve, at der bliver taget udgangspunkt i forskellige gennemsnit, alt efter hvilken uddannelse du søger om optagelse på.

Du kan læse mere om reglerne for genberegning af karaktergennemsnittet på UG's hjemmeside

Karaktergennemsnittet for sidste års optag (kvote 1), kan du finde, ved at klikke på linket.

En adgangskvotient er ikke og må ikke forveksles med et adgangskrav. Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse.

Adgangskvotienter

Find din drømmeuddannelse

Prøv vores uddannelsestest og find ud af hvilken uddannelse, der passer til dig.

Mød os på Instagram @ucl.dk

Få hjælp til optagelse hos UCL

Brug for vejledning om optagelse på UCL?

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

OBS!: Optagelsen holder lukket 19. maj.