Tilskud til efteruddannelse

Få overblik over mulighederne for tilskud til hele eller dele af en efteruddannelse for både offentlige og private ansatte samt ledige.

Arbejdssted og fonde

Når du ønsker at dygtiggøre dig gennem et kursus- eller efteruddannelsesforløb, er der gode chancer for, at du kan få tilskud gennem en kompetencefond.

Med tilskud fra en kompetencefond, kan din arbejdsgiver sende dig afsted og få hele eller dele af prisen refunderet.

Du kan søge om tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med

 • FOA
 • 3F
 • Dansk Metal
 • BUPL
 • HK Kommunal
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Forhandlingskartellet
 • Akademikerne

30.000 kr.
Med Den Kommunale Kompetencefond har du mulighed for at få hjælp, med helt op til 30.000 kroner inden for en periode på 12 måneder til dit efteruddannelsesforløb. 

Den Kommunale Kompetencefond

 

Tilskud - få svar med det samme

Du kan søge om tilskud fra Den Regionale Kompetencefond, hvis du er ansat på overenskomster/aftaler mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn  og

 • Dansk Socialrådgiverforening
 • FOA - Fag og Arbejde
 • HK Kommunal
 • Dansk Metal/håndværkerorganisationerne
 • Socialpædagogerne
 • Teknisk Landsforbund
 • 3F Fagligt Fælles Forbund
 • Maskinmestrenes Forening
 • AC - Akademikerne.
Tilskud - få svar med det samme

Du kan søge om tilskud fra Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af en statslig overenskomst eller ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Den Statslige Kompetencefond får løbende tilført midler. Hold øje med nye puljer og ansøgningsfrister.

Den Statslige Kompetencefond

Omstillingsfonden
Ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau kan få op til 10.000 kroner om året til efteruddannelse på akademi- eller diplomniveau.

Omstillingsfonden

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF)
Du kan søge om tilskud, hvis du er ansat på samme virksomhed og er omfattet af en af følgende overenskomster

 • Industriens Overenskomst (ansættelse i mindst seks måneder)
 • Industriens Funktionæroverenskomst (ansætteæse i mindst seks måneder)
 • Overenskomst mellem DI og CO-industri for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere (ansættelse i mindst seks måneder)
 • Den fødevareindustrielle overenskomsy mellem DI og NNF (ansættelse i mindst seks måneder)
 • Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og NNF (ansættelse i mindst ni måneder).

Industriens Kompetenceudviklingsfond

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond
Du kan søge om tilskud, hvis du er medlem af

 • 3F
 • Blik og Rør
 • Dansk Metal
 • Dansk El-forbund, der er ansat på overenskomster med DI Byggeri, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning samt tiltrædelsesoverenskomster.

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Vejledning om kompetencefonde

Henrik Pabst

Konsulent

23 81 54 65

Book vejledning

Book en gratis vejledningssamtale 15 min. over telefonen.

Her får du hjælp til, hvilke muligheder der er for tilskud i netop din situation.

Book en samtale

Ledig

Hvis du er ledig på ansøgningstidspunktet, kan du som udgangspunkt ikke søge fondsmidler. Du har til gengæld mulighed for at søge støtte til kompetenceudvikling gennem de regionale uddannelsespuljer for ledige,

Regionale uddannelsespuljer for ledige

Kurser for ledige

Lars Grøndahl Schou

Chefkonsulent

29 12 76 75

Udannelsesstøtte - SVU

Med Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) har du mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Du skal opfylde en række betingelser for at få SVU.

Statens voksenuddannelsesstøtte - SVU