SU-vejledning

Bliv klogere på SU og Ungdomskort.

Få svar på dine spørgsmål om SU og Ungdomskort

Su.dk er statens side, som har til formål at vejlede dig om SU-reglerne.

Kontakt til SU-vejledning på UCL

Du er altid velkommen til at skrive til SU-vejlederne på studieservicedesk.ucl.dk, hvis du har spørgsmål.

Hvem kan søge om økonomisk støtte? 

Herunder kan du finde oplysninger om SU, kilometerpenge til bilister samt rabat for studerende til offentlig transport. 

 

SU og økonomi

Alle UCL’s professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser er SU-berettigede.

Det er vigtigt, du er opmærksom på, at du skal søge om SU i god tid.

På SU’s hjemmeside kan du bl.a. læse om:

  • Betingelser for at modtage SU og SU-lån.
  • Tidsfrister for at søge SU og SU-lån.
  • SU med til udlandet.
  • Særlig støtte til forældre, handicappede mv.
  • Hvordan du søger SU og ændrer dine SU-forhold.
  • Tilbagebetaling af for meget udbetalt SU.
  • Fødselsklip i forbindelse med barsel.
  • Tillægsklip i forbindelse med sygdom.

Gå til su.dk.

Ungdomskort giver rabat på transport

På ungdomskort.dk kan du læse om dine muligheder for som studerende at få rabat til offentlig transport.

Her kan du bl.a. også læse om muligheden for at få dækket transportudgifter ifm praktikophold - Ungdomskort.dk.

Kilometerpenge til bilister

På Ungdomskort.dk kan du læse om betingelserne for at kunne modtage kilometerpenge. Husk at vedlægge dokumentation fra hhv. rejseplanen.dk og krak.dk.

Skal du i praktik vedlægges desuden en vagtplan, hvoraf dine mødetider fremgår.

Ungdomskort.dk

Rejseplanen.dk

Krak.dk

En række af folketingets partier har 21. december 2021 i forlængelse af de nye COVID-19-restriktioner indgået aftale om følgende tiltag på SU-området:

  • Studerende, som får en særlig høj indkomst, fordi de deltager i samfundskritiske funktioner i forbindelse med COVID-19-beredskabet, vil kunne søge om at få deres fribeløb forhøjet i 2022, lige som det har været muligt i 2020 og 2021.

En videreførelse af aftalen kræver en ændring af SU-loven, som vil blive fremsat i løbet af 2022. Uddannelsessøgende vil skulle søge om det forhøjede fribeløb senest den 31. december 2023.

Læs hele pressemeddelelsen her.

Læs mere på siden COVID-19 og SU om reglerne.

Hvis du er i tvivl om forhold vedr. SU, så kontakt UCL's SU-vejledere.

Tager du en top-up-uddannelse, og har du afsluttet din adgangsgivende akademiuddannelse i juni i år, så kan du søge SU til sommerferien.

Du skal have modtaget et optagelsesbrev fra Nemstudie. Log ind her og find dit optagelsesbrev.

I dit optagelsesbrev vil der stå, hvornår du har mulighed for at søge SU til din Top-up-uddannelse. Du vil ikke få SU udbetalt til den 1. juli. SU for juli vil blive udbetalt 2-3 uger efter, du har søgt.

Når du søger på minSU, skal det fremgå, at du er optaget på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og din nye uddannelse skal fremgå. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vente med at søge, til det fremgår.

Kontakt UCL's SU-vejledning

Har du spørgsmål vedr. SU, er du velkommen til at kontakte UCL's SU-vejledning.

UCL's SU-vejledning