SU-vejledning

Bliv klogere på økonomiske støtteordninger.

Få svar på dine spørgsmål om SU og Ungdomskort

Su.dk er statens side, som har til formål at vejlede dig om SU-reglerne.

Kontakt til SU-vejledning på UCL

Du er altid velkommen til at skrive til SU-vejlederne på service.ucl.dk, hvis du har spørgsmål.

Hvem kan søge om økonomisk støtte? 

Herunder kan du finde oplysninger om SU, kilometerpenge til bilister samt rabat for studerende til offentlig transport. 

 

SU og økonomi

Alle UCL’s professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser er SU-berettigede.

Det er vigtigt, du er opmærksom på, at du skal søge om SU i god tid.

På SU’s hjemmeside kan du bl.a. læse om:

  • Betingelser for at modtage SU og SU-lån.
  • Tidsfrister for at søge SU og SU-lån.
  • SU med til udlandet.
  • Særlig støtte til forældre, handicappede mv.
  • Hvordan du søger SU og ændrer dine SU-forhold.
  • Tilbagebetaling af for meget udbetalt SU.
  • Fødsels-støtte i forbindelse med barsel.
  • Tillægsklip i forbindelse med sygdom.

Gå til su.dk.

Ungdomskort giver rabat på transport

På ungdomskort.dk kan du læse om dine muligheder for som studerende at få rabat til offentlig transport.

Her kan du bl.a. også læse om muligheden for at få dækket transportudgifter ifm praktikophold - Ungdomskort.dk.

Kilometerpenge til bilister

På Ungdomskort.dk kan du læse om betingelserne for at kunne modtage kilometerpenge. Husk at vedlægge dokumentation fra hhv. rejseplanen.dk og krak.dk.

Skal du i praktik vedlægges desuden en vagtplan, hvoraf dine mødetider fremgår.

Ungdomskort.dk

Rejseplanen.dk

Krak.dk

Tager du en top-up-uddannelse, og har du afsluttet din adgangsgivende akademiuddannelse i juni i år, så kan du søge SU til sommerferien.

Du skal have modtaget et optagelsesbrev fra Nemstudie. Log ind her og find dit optagelsesbrev.

I dit optagelsesbrev vil der stå, hvornår du har mulighed for at søge SU til din Top-up-uddannelse. Du vil ikke få SU udbetalt til den 1. juli. SU for juli vil blive udbetalt 2-3 uger efter, du har søgt.

Når du søger på minSU, skal det fremgå, at du er optaget på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og din nye uddannelse skal fremgå. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vente med at søge, til det fremgår.

Kontakt UCL's SU-vejledning

Har du spørgsmål vedr. SU, er du velkommen til at kontakte UCL's SU-vejledning via Studieservicedesk. 

UCL's SU-vejledning

Du er altid velkommen til at skrive til SU-vejlederne på service.ucl.dk, hvis du har spørgsmål.

Alternativt kan du ringe til SU-Hotline: 6318 4141

Tast 1 for Erhverv

Tast 2 for Profession

  • Tirsdag kl. 12.00-14.00
  • Torsdag kl. 09.00-11.00