Forskning

Vi leverer viden til gavn for fremtiden

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samarbejder med universiteter og vidensinstitutioner samt offentlige og private virksomheder og institutioner såvel nationalt som internationalt.

Elever bruger HistorieLabs læringsmiddel Spilportalen
HistorieLab

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling. Centret forsker i og stiller viden til rådighed om formidling af historie og kulturarv med fokus på, at børn og unge kan bruge fortiden til at forstå det moderne samfund.

Dokumenter og links

Kontakt

Du kan kontakte forskningssekretariatet på mail: 

forskningssekretariat@ucl.dk