SPS-vejledning

Få hjælp gennem Specialpædagogisk støtte

Få hjælp gennem Specialpædagogisk støtte

Er du ordblind eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk støtte.

SPS skal sikre, at du kan gennemføre din videregående uddannelse på lige fod med andre studerende.

Kontakt til SPS-vejledning på UCL

Du er altid velkommen til at skrive til SPS-vejlederne på sps@ucl.dk eller via sikker-mail sikker-sps@ucl.dk, hvis du har spørgsmål.

SPS-vejledning i sommerferien

I sommerperioden kan SPS-vejledningen stadig kontaktes på sps@ucl.dk eller via sikker-mail sikker-sps@ucl.dk.

I uge 28 + uge 29 holder SPS-vejledningen dog lukket.

SPS

Afhængigt at, hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for specialpædagogisk støtte.

Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

Der kan fx bevilges:

  • Læse-/skrivestøttende programmer til ordblinde.
  • Ergonomiske hjælpemidler til studerende, der er bevægelseshæmmet.
  • Faglige støttetimer og mentor til studerende med særlige behov.
  • Støtte til døve og hørehæmmede samt blinde og svagsynet.

Mere information om SPS

På Undervisningsministeriets hjemmeside www.spsu.dk kan du læse mere om SPS. Du kan bl.a. læse om:

  • Støtteformer.
  • Betingelser for at kunne modtage SPS.
  • Ansøgningsprocedure.

For at opnå SPS skal du kontakte en af UCL’s SPS-vejledere.

Vejlederen vil sammen med dig vurdere dine behov og muligheder for støtte.

Det er også SPS-vejlederen, der på dine vegne sender en ansøgning om støtte til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Funktionsnedsættelsen skal være dokumenteret af en fagperson i form af kopi af journaludskrift fra sygehus, læge, talepædagog eller andet.

Du skal være optaget på en SU-berettiget fuldtidsuddannelse for at kunne søge om specialpædagogisk støtte.

Pædagogisk notat på SPS området

Det er uddannelsesstedet, der afgør, om du kan få dispensation fra den almindelige eksamenstid/-form. Det ikke en del af SPS-ordningen.

Der henvises i øvrigt til de relevante bekendtgørelser vedrørende prøver og eksamen.

Som SPS studerende har du mulighed for at ansøge uddannelsen om, at en bestemt onlineundervisning bliver optaget, så du kan se den igen. Det kan du søge om i de tilfælde, hvor de hjælpemidler, du allerede er bevilget igennem SPS ordningen, ikke er tilstrækkelige til, at du kan følge med i onlineundervisningen på lige vilkår med andre studerende. UCL vil normalt kræve, at du har forsøgt at deltage i onlineundervisningen, før du ansøger, så du bedst muligt kan beskrive de udfordringer, du oplever, og som du mener kan afhjælpes, hvis onlineundervisningen optages.
Hvis der gives tilladelse, vil underviseren selv optage onlineundervisningen og lægge det ud på Videotool, hvorfra alle holdets studerende vil kunne se undervisningen igen, men ikke downloade eller dele optagelsen. Denne ordning er i overensstemmelse med UCL´s ordensreglement ”Normer for samvær og opførsel”.
For at ansøge om optagelse, skal du kontakte din SPS-vejleder, som udleverer et ansøgningsskema til dig og vejleder dig om, hvordan du søger, og hvilken dokumentation, vi skal bruge.
I de fleste tilfælde forventes UCL at kunne give dig svar på din ansøgning inden for 7 hverdage.
 

Er du statsborgere fra et andet EU-land eller EØS-land, kan du på lige fod med danske statsborgere søge SPS.

Borgere fra EU- eller EØS-lande skal være indskrevet på en dansk videregående uddannelse for at være omfattet af reglerne.

Hvis du er borger fra et land uden for EU- eller EØS-landene, kan der bevilges støtte til en hel videregående uddannelse i Danmark, hvis du kan sidestilles med danske statsborgere.

Du skal udfylde og aflevere oplysningsskemaet for udenlandske studerende første gang, der søges om SPS.

As a foreign student, you can get SPS if you fulfill certain conditions. If you have a physical or mental disorder, which means you need special support to complete your education, you can apply for SPS.