SPS-vejledning

Har du behov for særlig støtte?

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende på UCL skal du have lige vilkår med dine medstuderende, selvom du har en funktionsnedsættelse. 

Derfor har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk støtte (SPS) eller andre særlige prøvevilkår. 

Hvad er SPS? 

SPS står for specialpædagogisk støtte og er et tilbud til dig, der har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, så du kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre studerende.

Støtten er individuelt målrettet og afhænger af din funktionsnedsættelse. 

Hvem kan få SPS? 

Målgruppen for SPS er bred og inkluderer bl.a. bevægelseshæmmede, syns- og hørehæmmede, pyskiske lidelser, ordblindhed mv. 

Forudsætningerne for at modtage støtte er: 

  • Funktionsnedsættelsen er dokumenteret af en fagperson i form af kopi af journaludskrift fra sygehus, læge, talepædagog eller andet.
  • Du skal være optaget på en SU-berettiget fuldtidsuddannelse for at kunne søge om specialpædagogisk støtte.

Muligheder for støtte? 

Hvilken støtte du kan få afhænger af, hvilken fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse du har.   

Der gives ikke specialpædagogisk støtte til dækning af leveomkostninger, transport m.m.  

Ansøgning

Du kan søge om specialpædagogisk støtte, så snart du er blevet optaget på en uddannelse på UCL. Du vil kunne læse mere omkring dette i dit optagelsesbrev. 

Særlige prøvevilkår

Du har også mulighed for at søge om særlige prøvevilkår, som skal kompensere for din funktionsnedsættelse, og/ eller at du ikke har dansk som modersmål, så du kan gennemføre dine prøver på lige fod med dine medstuderende.

SPS i udlandet

Du kan også få SPS til udvekslings- og praktikophold i udlandet. Støtteformerne vil typisk være de samme, som du kan få bevilget til undervisningen på det danske uddannelsessted. 

Vil du vide mere? 

Du er altid velkommen til at skrive til SPS-vejledningen på sps@ucl.dk eller via sikker-mail sikker-sps@ucl.dk, hvis du har spørgsmål.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om SPS. 

Specialpædagogisk støtte (SPS)