Hvordan leder du den digitale skole?

Som noget nyt byder turen i år på et særligt program for danske skoleledere, når UCL igen arrangerer den eftertragtede studietur for 200 deltagere til verdens største uddannelsesteknologiske messe, Bett, i London.

Dato: 03.11.2021 - Forfatter: Søren Jensen

Nyt program for danske skoleledere: Hvordan leder du den digitale skole?

Coronapandemien udfordrede alt og alle. Med et hammerslag skulle al undervisning være digital, og hvad nu hvor hverdagen vender tilbage? Hvad lærte vi, hvad gik godt, og hvad kommer der til at ske?

Samtidig banker et helt nyt fag på grundskolens døre. Et nyt fag er en sjældenhed, og endnu er det uvidst, hvordan faget bliver indført. Sikkert er det, at Børne- og Undervisningsministeriets har gennemført forsøg på 46 skoler med det nye fag ”Teknologiforståelse”, og at mange spørgsmål venter forude. En evaluering af forsøget viser bl.a., at det pædagogiske personale efterspørger kompetenceudvikling tæt på egen praksis.

Fra alle sprækker trænger spørgsmål om ledelse af den digitale skole ind

Midt i alt det buldrer hverdagens små og store digitale dilemmaer frem. Hvordan er det nu lige informationssystemerne fungerer i forhold til øget læring hos elever og kommunikation til forældre?

Og hvad stiller vi op med den digitale tidsalders dilemma, nemlig den gave og udfordring, vi har i uanede kommunikationsmuligheder og potentielle læremidler, som på de fleste skoler er en del af læringsrummet i form af internet, computere og mobiltelefoner.

Sagt på en anden måde: Fra alle sprækker trænger ledelse af den digitale skole ind på skoleledelsens kontorer. Det er baggrunden for, at UCL på den studieturen til Bett i London har tilrettelagt et særligt program for danske skoleledere. Det gælder om at være på forkant.

Ledelseskonsulent Christel Aulkær Moll fra UCL fortæller, at målet med studieturen er at skærpe bevidstheden om, hvad der er det særlige ved at lede den digitale skole:

- På den ene side er Danmark langt fremme med digitalisering og med f.eks. udstyr til eleverne og internetforbindelser. På den anden side kan vi hente meget inspiration fra andre lande i, hvordan morgendagens digitale skole handler om meget andet end at sætte strøm til undervisning, læringsplatforme og informationssystemer, siger hun.

Mød engelske eksperter og deltag i samtalesalon

I programmet for danske skoleledere indgår et besøg på Rosendale Primary school og London CLC, som understøtter de engelske skoler i kreativ og kritisk brug af de digitale teknologier.

Besøget vil sætte fokus på den pædagogiske ledelsesopgave af en digital didaktisk praksis. Janet Hughes fra London CLC’s digital leadship team har et meget klart budskab til skolelederne:

- Leaders don’t need to be technical experts, but they do need to understand the implications of the changes taking place in the world and how to harness the whole organization, using digital technology, to do a better job for users.”

Lederne på UCL’s studietur bliver efterfølgende inviteret til en samtalesalon for ledere faciliteret af ledelseskonsulent Christel Aulkær Moll og UCL’s afdelingschef for Organisation & Ledelse, Kim Hass Rubin.

Samtalesalonens formål er at diskutere, hvordan vi kan bruge, det vi oplever på Bett og på de engelske skoler, i en dansk uddannelseskontekst.

Hvor kan ledere særligt hente inspiration i England?

Christel Aulkær Moll peger på to områder, hvor danske skoleledere kan forvente at hente vigtig viden og måske også blive udfordret og få stof med hjem i bagagen til eftertanke.

  1. Kommunikation. Rosendale Primary School er med hendes ord ”Imponerende informative”. Skolen er bevidst og aktivt kommunikerende på mange platforme og har udviklet en tydelig kommunikationsstrategi for hele deres digitale univers. Forventningerne til elever og forældre er klare og kommunikeret med respekt for, at der er store forskelle på elevernes og forældrenes digitale kompetencer og deres adgange til både devices og internet.
  • Etniciteter. I London rækker erfaringerne med forskellige etniciteter i det multikulturelle samfund mange flere år tilbage end i Danmark. Det betyder, at de engelske skoler har opbygget bevidsthed om, hvor tydelige og pædagogiske de skal være i deres dialog og formidling for at nå alle målgrupper af elever og forældre.

Det kan godt være, at kulturen i og omkring de engelske skoler set med danske briller er en del anderledes, men vi kan lære meget af Rosendale og London CLC, og den måde hvorpå digitalisering bliver tænkt ind som en merværdi i arbejdet med elevernes læring:

- Danske skoleledere kan helt sikkert hente vigtig ledelsesmæssig inspiration med hjem, siger Christel Aulkær Moll.

Christel Aulkær Moll Chefkonsulent og lektor, Ledelse og Organisation