Vidensrejser

UCL udbyder vidensrejser med fokus på fagligt indhold og kompetenceudvikling. Destinationerne præsenterer forskellige faglige temaer. Rejserne giver udsyn og indblik - og mulighed for at skabe netværk med fagfæller fra Danmark og udland.

Om UCL's vidensrejser

UCL udbyder rejser med fagligt indhold. Vi har udvalgt en række destinationer med hver deres tematiske profil - og der er flere undervejs. P.t. tilbyder vi følgende resjetemaer- og destinationer: 

 • EU på Skemaet (Bruxelles)
 • Læringsteknologi i praksis (London Bett.dk)
 • Feedback og Vurdering for Læring (Oslo)
 • Skolebesøg i Danmark  


Pakkerejser eller individuelt tilrettelagte ture
Vidensrejserne udbydes enten som pakkerejser med færdiglavede rejseprogrammer og åben tilmelding, eller som tilrettelagte ture for individuelle grupper med specifikke ønsker. 

Under alle omstændigheder tilbyder UCL at arrangere hele rejsen fra fly, hotel og praktiske arrangementer til fagligt indhold med udflugter, besøg, oplæg, videndeling og kompetenceudvikling. 

Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU

Fokus på UCL's vidensrejser

CFU i UCL tilbyder videnrejse til den årlige Bett-messe i London med intensivt fokus på det sidste nye inden for læringsteknologi. 

Læringsteknologi i praksis
Bett.dk er meget mere end et messebesøg, hvor leverandører præsenterer det sudste nye inden for læringsteknologien. På turene kombinerer vi messedeltagelsen med studieture til skoler og institutioner i og omkring London. 

Vi ser læringsteknologi anvendt i praksis og bliver kloge på innovativ brug af it i undervisningen og andre relevante temaer knyttet til læringsteknologi. 

Målgruppe og netværk
Målgruppen for Bett.dk er undervisere og beslutningstagere i undervisningssektoren. hvert år deltager 300-400 repræsentanter fra den danske undervisningsverden i CFU's rejser. Netværksaftener med fokus på fagligt og socialt fællesskab er et populært samlingspunkt. 

Det er en god lejlighed til at skabe kontakter, etablere nye netværk og ikke mindst drøfte den digitale udvikling med andre danske deltagere og aktører i den danske it-didaktiske sektor. 

Rejseprogram og tilmelding til Bett.dk
Mere information om rejsedatoer, program og tilmelding

For mere info kontakt Lars Clausen på lacl@ucl.dk 

Oplevelse – erfaring – handling! Få indsigt i hvordan arbejdet med skolens feedbackkultur kan understøtte og udvikle processen med professionelle læringsfællesskaber og den elevcentrerede ledelse.

Hvorfor tage til Norge?
Tag med på vidensrejse til Oslo, hvor vi stiller skarpt  på feedback og vurdering for læring.

Som deltager kommer du med helt ind i klasserummet og oplever eksempler på, hvordan arbejdet kan gribes an, både i det professonelle læringsfællesskab og i den elevcentrerede skoleledelse.

Hvad kan vi lære af Norge?
Norges reform “Kundskabsløftet” 2006 minder meget om den danske folkeskolereform. Ønsket om at skabe undervisning og læring, der udvikler eleverne fagligt og livsdueligt, er bærende i den nordiske pædagogik. Norge har solide og brugbare erfaringer med, hvordan man konkret kan føre dette ud i livet i den danske skole.

Deltagere kan hente inspiration til at arbejde med elementer af skolereformen ud fra et fagfagligt og et dannelsesmæssigt perspektiv fra Norge.

Her har de en bred vifte af erfaringer med læringsmål, succeskriterier, organisering af undervisningen, feedback, elevinvolvering, udvikling af professionelle læringsfællesskaber og elevcentreret skoleledelse.

Det meste er muligt
CFU har mange erfaringer og gode kontakter i Norge og udbyder rejser med et almenpædagogisk fokus, hvor holdet er sammensat af flere skoler.

Som noget nyt tilbyder vi også fagrettede ture med fokus på fx matematik, kulturfagene eller sprog.

CFU tilbyder også at skræddersy rejsen efter jeres ønsker.
Kontakt os for en uforpligtende samtale om jeres behov og udviklingsfokus.

For mere info kontakt Celine Ferot på crlf@ucl.dk.

Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation

Du behøver ikke at rejse langt for at finde ny inspiration til brug i skolen. CFU arrangerer skolebesøg rundt omkring i landet med fokus på en lang række forskellige temaer.

Fokus på praksis
Den danske skole har en stærk tradition for at arbejde med dannelse, undervisning og læring. Dette er en erfaring vi kan dele med hinanden og derved udvikle vores egen praksis og skabe netværk.

Du kan blive inspireret af, hvad de laver på andre danske skoler for at skabe udvikling på din egen skole.

CFU arrangerer inspirationsture med praksisnære eksempler samt mulighed for dialog, sparring og netværk.

Vidensrejser med et tema
CFU arrangerer vidensrejser i hele landet. Vi besøger bl.a. skoler, der arbejder med:

 • Innovation og entrepreneurskab
 • Læringsstrategier
 • Livsduelighed
 • Problem- og projektbaseret undervisning
 • Professionelle læringsfællesskaber
 • Eksperimenterende undervisning 
 • Feedback og vurdering for læring
 • It
 • Læringsmiljø
 • Elevsamtalen 

Der er gang i skolernes udviklingsprocesser og der er nok at blive inspireret af.

Kontakt
Kontakt os for mere information og samtale om, hvad netop din skole vil øge fokus på: Signe Schmidt Rye sisr@ucl.dk