Mens vi venter på BETT 2022

Den årlige konference i London er udskudt og flyttet til marts måned.
EdTech Denmark, Danmarks it- og medievejlederforening, Atea Danmark, Verdens bedste danske skole, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole/Bett.dk og Apple har sammensat en mini online-udgave.

Dato: 13.01.2022

Onsdag 19. januar 2022 kl. 13.00-15.30

Tilmelding

De danske skoler er blandt de mest digitaliserede i verden. Spørgsmålet er, om vi udnytter teknologiens potentialer godt nok? I løbet af dagen vil vi belyse teknologiens potentialer ud fra forskellige perspektiver.

Først og fremmest med udgangspunkt i undervisningen. Spørgsmålene er mange, og de søges belyst gennem oplæg, skolebesøg og debat. Måske får du svarene serveret, og hvis ikke, så skaber dagen forhåbentlig refleksioner der hjælper på vej til svar i en kompleks verden.

Program

13.00 - 13.05
Velkomst og introduktion

Esben Trier fra EdTech Denmark og dagens moderator Anders Peter Nielsen
fra Verden Bedste Danske Skole.

13.05 - 13.45
En tidssvarende undervisning

William Rankin vil inspirere os til at se på, hvordan vi kan omlægge undervisningen, så den kommer til at passe bedre til nutidens og fremtidens skole, så vi ikke får skabt et uhensigtsmæssigt skel mellem eleverne og skolen. Fokus er på at gå fra styring og traditionel videnformidling og lærerrollen som gatekeeper til at lærerne bliver et knudepunkt i elevernes netværk, som kan guide og vejlede og facilitere med sigte på elevernes samarbejde, læring og videnskonstruktion.

13.45-14.15
Nedslag i skoleverdenen

Vi har besøgt to danske skoler for at se, hvordan de arbejder med teknologi
i undervisning og med teknologi som faglighed. Besøgene går til Robothuset på Langeskov Skole og til Birkerød Skole.
Robothuset på Langeskov Skole er et kommunalt projekt, hvor 3 teknologilærere arbejder med teknologi som faglighed sammen med lærere og elever på alle kommunens skoler og i Robothuset.
Birkerød Skole er Apple Distinguished School og har igennem en årrække arbejdet på at få fremtidens teknologier til at understøtte læring. Skolen har en klar strategi for, hvordan kompetenceudvikling kan hjælpe lærerne til at levere god undervisning.
Se video og kom i dialog med leder, lærere og elever fra skolerne.

14.25 - 14.55
Skoleledelse og digitale didaktiske dilemmaer

Christel Aulkær Moll giver et indblik i ledelsesmæssige dilemmaer og paradokser i den digitaliserede skole. Hvilke ledelsesmæssige vilkår kommer af den digitale transformation, og hvordan kan vi arbejde med dette i skolen?

15.00-15.30
Paneldebat - Potentialer eller har medaljen også en bagside?

Den digitaliserede skole rummer potentialer og udfordringer. Det er ikke sort/hvidt, og der er brug for hele tiden at dykke ned i digitaliseringen af skolen med afsæt i pædagogik og didaktik. 

Derfor afsluttes dagen med en debat om, hvordan vi skaber den bedste skole, og hvordan vi sikrer, at børn og unge får de rette faglige og dannelsesmæssige kundskaber, så de går fra at være passive, ukritiske konsumenter til at være kritiske og kreative producenter. Skal vi fortsætte for fuld skrue, eller er det mere gavninligt at bremse op fx gennem mobilforbud og "langsomme" investeringer?

Bidrager den digitaliserede skole til et A- ob B-hold blandt eleverne? Lever vi op til samfundskontrakten om at klæde fremtdiens voksne godt nokk på? Hvordan sikrer vi, at det ikke kun er nogle af eleverne som vidner i loteriet?

Deltagere i paneldebatten er:

  • Mille Borgen Mikkelsen, formand Danske Skoleelever
  • Dorthe Andreas, næstformand Skolelederforeningen
  • Thomas Kjærgaard, forsker og udvikler Læremiddel.dk
  • Thomas Dreisig Thygesen, frmand Danmarks it- og medievejlederforening

15.30
Opsamling på dagens indtryk

Deltagerne samler op på dagens indtryk i en ordsky, og Anders Peter Nielsen fra Verdens Bedste Danske Skole samler op på dagnes indtryk og afslutter dagens program.