Cromebook - åbn op for potentialet

CFU skræddersyr forløb, der åbner for pædagogisk, didaktisk og kreativ brug af Chromebooks og Google Apps i undervisningen.

Hardware og programmer rækker ikke

Flere og flere uddannelsesinstitutionerne får øjnene op for potentialerne i Cromebooks. Men brugen af denne teknologi vil ikke automatisk kunne måles på elevernes læringsudbytte.

Gentag ikke andres fejltagelser ved blot at indkøbe teknologi til skolen, uden at klæde underviserne ordentligt på, til at det gør en forskel i forhold til elevernes læring!

Nye værktøjer kræver nye indsigter

Vil man udnytte potentialet i de nye værktøjer, kræver det viden om, hvordan Chromebooks og Google Apps i særlig grad kan understøtte en producerende og procesorienteret didaktik, hvor samarbejde og feedback er bærende elementer.

Som underviser skal du have indblik i, hvordan eksterne apps kan tilknyttes ens Google Konto, og hvordan eleverne arbejder kreativt med Google-applikationerne, så de ikke kun arbejder med tekst, regneark og dias.

CFU har spidskomptencer og massiv undervisningserfaring i pædagogisk, didaktisk og kreativ brug af Chromebooks og Google Apps i undervisningen.

Kompetenceudviklingsforløb og kurser

Gå i dialog med CFU’s konsulenter om at skræddersy forløb, der er er tilpasset målgruppen, hvad enten den er et fagteam eller en tværfaglig lærergruppe.

CFU kan skræddersy forskellige kompetenceudviklingsforløb:

  • Kortere kurser af 1 eller flere dages varighed.
  • Længerevarende blended learning forløb med fokus på implementering i praksis, udvikling af didaktik og procesorientering .

I vores kursuskatalog og på hjemmesiden finder du også kurser i både Google Apps og Chromebooks.

Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU