Flipped classroom - fra tavleundervisning til stilladsering

Skræddersyet kompetenceudvikling i brugen af metoden Flipped classroom, der flytter lærerens tid fra traditionel tavleundervisning til stilladsering af elevernes aktive læring

En didaktisk metode

Flipped classroom eller flipped learning er en populær didaktisk metode, hvor man prøver at minimere lektiefrustrationer hos eleverne og samtidig flytte lærerens tid fra traditionel tavleundervisning til stilladsering af elevernes aktive læring.

Dette ‘flip’ kan ske ved, at læreren fx distribuerer korte tavlegennemgange hjem til eleverne via video.

Temaer i CFU-forløb

CFU tilbyder kompetenceudvikling i brugen af metoden Flipped classroom med fokus på bl.a.:

  • Produktion af materialer til Flipped classroom på tablet, smartphone, chromebook eller pc.
  • Distribution af materialer til eleverne.
  • Feedback fra eleverne og differentiering.
  • Tilrettelæggelse af  undervisning med Flipped classroom.
  • Læringssyn bag Flipped classroom-metoden.

Skræddersyede forløb til undervisere, skoler og kommuner

Et skræddersyet forløb kan tilrettelægges som workshops, temadage, kurser eller et længerevarende blended learning-forløb.

Et blended learning-forløb vil  typisk indeholde elementer som implementering i egen praksis, feed back og respons.

Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU