Fra fysiske til online møder: Skolelederen har høstet positive erfaringer

Midt i et længerevarende kompetenceudviklingsforløb med skolerne i Vejle Kommune tvang coronasituationen UCL til at ændre de fysiske møder til at foregå online. Det er der faktisk kommet nogle gode ting ud af. Og skolelederen på en af de medvirkende skoler er sikker på, at flere møder fremover kommer til at foregå online.

Der er også kommet noget godt ud af den igangværende coronakrise. Det er i hvert fald læringen på Mølholm Skole i Vejle, hvor skoleleder Peter Nødskov pludselig måtte se kompetenceforløbet med UCL blive omlagt fra fysiske møder til online-undervisning.

”Jeg er rigtig glad for at konkludere, at omlægningen til online møder har haft nogle gode resultater, selv om der selvfølgelig mangler noget i forhold til det at være fysisk sammen,” siger Peter Nødskov.

Onlinemøder afspejler vores dynamiske hverdag

Skolen har igennem to år været i gang med et kompetenceforløb med UCL, der skal hjælpe kommunens skoler med at udvikle en skolekultur, hvor professionelle læringsfællesskaber er udgangspunktet for at skabe øget læring og trivsel hos alle elever.

Projektet er et samarbejde mellem Vejle Kommune, Middelfart Kommune, Langeland Kommune og UCL. Det er støttet af A. P. Møller Fonden og gennemføres fra sommeren 2018 til efteråret 2020. Og netop, som man var i gang med at planlægge sidste del af forløbet, blev skolerne lukket.

”Jeg synes, at møderne er blevet mere effektive, fordi man både luger ud i irrelevante emner og hurtigere får truffet nogle gode beslutninger. Jeg oplever også, at flere mennesker kommer til orde, og så er der nogle visuelle virkemidler, som pludselig får en langt større effekt og i mange situationer faktisk fungerer bedre online,” siger Peter Nødskov, der også mener, at onlinemøder i mange tilfælde passer godt til hverdagen på skolerne.

”Onlinemøder er langt mere fleksible, fordi man med kort varsel kan lægge et møde i kalenderen hos rigtig mange mennesker, som nemmere kan afsætte tid til et kort, effektivt onlinemøde. Det afspejler i virkeligheden rigtig godt den dynamiske hverdag, vi har.”

Gode til at gribe det virtuelle mødefora

Hos UCL, der står for kompetenceudviklingsforløbet, er der også ros til Mølholm Skole, for omlægningen fra fysisk møde til onlinemøde skete meget hurtigt.

”Vi havde jo mødedatoen i kalenderen, så vi var nødt til at indrette samarbejdet til en ny online virkelighed. Skolen var virkelig god til at gribe det virtuelle mødefora, og resultatet blev et struktureret og effektivt møde,” siger Christel Aulkær Moll, adjunkt og ledelseskonsulent på UCL.

Ændrer mødestrukturen fremadrettes

På Mølholm Skole er skolelederen ikke i tvivl om, at erfaringerne fra onlinemøderne med UCL kommer til at påvirke den mødestruktur, der fandtes før coronakrisen.

”Jeg tror, det kommer til at skubbe til den måde, vi mødes på. Også på kommunalt niveau. Vi er landets sjettestørste kommune, og som skoleledere bruger vi lang tid på møder og sparring. Noget af det bliver helt sikkert online i fremtiden. Det samme gælder elementer i forløbet med UCL, hvor det kan give mening,” siger Peter Nødskov og tilføjer:

”Jeg synes også, at lærerne og pædagogerne hurtigt har taget den nye undervisningsform til sig. De er sprunget direkte ud i det og har været både nysgerrige og eksperimenterende, og jeg er sikker på, at det professionelle pædagogiske personale kommer til at udvikle nye undervisningsmetoder i forlængelse af det her.”

Læs mere om UCL’s kompetenceudviklingsforløb ”Videre med professionelle læringsfællesskaber”.