Google Apps for Education - med didaktisk bagtanke

CFU kan understøtte et kompetenceløft for både begyndere og øvede brugere af Google Apps for Education. Vi skræddesyr forløb, så de passer præcis til kursisternes og skolens behov.

Gør teknologi en forskel?

Teknologi uden didaktiske overvejelser og et bevidst læringssyn gør sjældent nogen forskel. Undervisere vil instinktivt tilpasse brugen af ny teknologi til det de gør i forvejen.

Gentag ikke andres fejltagelser, men sørg for at underviserne er klædt på til opgaven – både teknisk og didaktisk.

Målrettet kompetenceudvikling

CFU kan understøtte et kompetenceløft for både begyndere og øvede brugere af Google Apps for Education. Vi skræddersyr forløbene så de passer til deltagernes og skolens behov.

 • Endags eller flerdages kurser/worskhops.
 • Procesorienterede blended learning forløb der strækker sig over længere tid hvor underviserne udvikler og gennemfører forløb helt ude i egen praksis og modtager feedback og sparring undervejs.

CFU trækker på massiv undervisningserfaring i pædagogisk og didaktisk brug af Google Apps for Education.

Konsulenterne i CFU bruger selv Google Apps for Education som primær og uundværlig teknologi i alle samarbejds-, udviklings og koordineringsprocesser.

Forslag til fokusområder

 • Google Drev og Google dokumenter. – Grundlæggende deling og samarbejde.
 • Google Classroom.
 • Multimodal produktion med Google Apps.
 • Kollaborative læreprocesser.
 • Flipped Learning med Google Analyse og Youtube.
 • E-porteføljer og arbejdsrum med Google Websteder og Blogger.
 • Mobil læring med Google Apps til Android og iOS på elevernes enheder.
 • Et netværk for læring: Google Plus.
 • De bedste Chrome-udvidelser og apps fra Chrome Webshop.
 • Boost dit Google drev med nye Google Drev Apps!
Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU