iPad og tablet - potentialer og anvendelse i undervisningen

CFU skræddersyr kompetenceforløb, der kvalificerer anvendelsen af tablet og iPad til gavn for elevernes læringsudbytte.

Fra analog til digital undervisning

Når en skole eller kommune går iPad/tablet-vejen, er anskaffelsen kun første skridt.

For at sikre eleverne et læringsmæssigt afkast er det nødvendigt at sikre lærerne de nødvendige kompetencer. Ellers er der risiko for, at den traditionelle analoge undervisning bliver viderført, blot i flot indpakning med strøm på.

CFU har fingeren på pulsen og har opbygget solide kompetencer gennem lang kursuserfaring inden for pædagogisk og didaktisk brug af især iPad og Android tablets.

Temaer til overvejelse

Et udpluk af temaer, som kan lægges ind i et kompetenceforløb om brugen af tablet/iPad i undervisningen

  • Hvor er de særlige potentialer i forhold til elevernes læring?
  • Hvordan finder jeg de bedste apps til mine fag?
  • Hvordan kan jeg bruge tablets til at understøtte og kvalificere en didaktik, hvor eleverne arbejder med eksperimentielle udtryksformer og går forrest i læreprocessen?
  • Hvordan kan jeg arbejde med multimedie produktion?
  • Hvordan giver jeg respons på elevernes produktioner? Og hvordan skal de aflevere?
  • Kan jeg bruge tablets sammen med Google Apps for Education eller Office 365?
  • Hvordan kan jeg arbejde med e-porteføljer?
  • Hvor er tablettens/iPad’ens begrænsninger?

Skræddersyede forløb til undervisere, skoler og kommuner

Et skræddersyet forløb kan tilrettelægges som workshops, temadage, kurser eller et længerevarende blended learning-forløb.

Et blended learning-forløb vil  typisk indeholde elementer som implementering i egen praksis, feed back og respons.

Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU