Klasseledelse - med fokus på læring, undervisning og adfærd

Se CFU’s oplæg og lad os sammen skræddersy en pædagogisk dag eller et kursusforløb for lærere, børnehaveklasseledere, skolepædagoger og skolens ressourcepersoner efter jeres ønsker og behov.

Dygtig underviser ++

En dygtig underviser skal udover stærke faglige og didaktiske kompetencer også være en dygtig relations- og undervisningsleder.

Forskning peger ifølge Danmarks Evalueringsinstitut på, at følgende elementer har betydning for elevernes læring.

 1. Et trygt og positivt læringsmiljø.
 2. Tydelige og tilpassede læringsmål.
 3. Feedback.
 4. Elevinddragelse.
 5. Variation og struktur i organisering af undervisningen.

Tag ledelsen

Kast et blik på CFU’s oplæg og lad os sammen skræddersy en pædagogisk dag eller et kursusforløb efter jeres ønsker og behov.

I fællesskab kan vi skabe de bedste rammer for elevens læring med:

 • Synlige læringsmål.
 • Tydelig struktur.
 • Høj grad af genkendelighed.
 • En klassekultur, der fremmer læring.

Målgrupper

Deltagerne kan være alle eller udvalgte personalegrupper, som eleverne møder i skolen. Fx:

 • Lærere
 • Børnehaveklasseledere.
 • Skolepædagoger.
 • Skolens ressourcepersoner.

CFU’s oplæg til et program

 • Teamet og samarbejdet omkring klasseledelse.
 • Nedslag i forskning og teori.
 • Gode beskeder.
 • Planlægning af ’den gode time’.
 • Indretning og organisering af undervisningslokalet.
 • Arbejdet med læringsmål, tegn på læring, feedback, egenvurdering, læringsmakkere ud fra en både teoretisk og praksisnær tilgang.
 • Forældresamarbejde.
 • Motivation.
 • Mindfulness.
 • Sociale mål.
 • Fællesskab og trivsel.

Uanset om vi arbejder med enkeltstående kurser eller kursuspakker vil deltagerne opleve at få et fælles afsæt og sprog for det fortsatte arbejde med klasseledelse.

CFU arbejder praksisnært med mange konkrete eksempler, der kan overføres og anvendes direkte i undervisningen, i teamet og på skolen.

I fastlægger rammerne

CFU tilpasser og udvikler forløbet i overensstemmelse med lokale ønsker og behov.

I bestemmer selv:

 • Om det skal være et enkeltstående kursus eller en samlet kursuspakke.
 • Om det skal være et komprimeret eller et længerevarende forløb.
 • Om det skal afvikles hos CFU, på skolen, i kommunale kursuslokaler eller en fjerde lokalitet.

Vi hører også gerne fra jer, hvis I har andre ønsker.

Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU