Naturfagenes dag i din kommune

Sæt fokus på naturfagene ved at benytte jer af CFU’s tilbud om at arrangere en skræddersyet Naturfaglærernes Dag i kommunen.

‘Naturfagslærernes Dag’ i kommunen har til formål at skabe en platform, hvor naturfagslærerne bliver opmærksomme på nye tiltag og tendenser i undervisningen og faget.

Ved at tilpasse indholdet til lokale behov og rammer, får vi fx mulighed for at belyse mulighederne for undervisning i nærområdet uden for klasseværelset, i tråd med den åbne skole.

‘Naturfagslærernes Dag’ kan samtidig belyse muligheder og ressourcer i naturfagsundervisningen internt i kommunen.

Derudover kan dagen tænkes som start på et kommunalt netværk for naturfagslærere. Et netværk som I selv eller CFU faciliterer.

3 mulige formål

  1. Opmærksomhed på nye tiltag og tendenser i naturfagsundervisningen.
  2. Belyse muligheder i lokalområdet.
  3. Etablering af netværk.

Naturfagslærerenes Dag

‘Naturfagslærernes Dag’  omfatter en workshop, der skal skabe ‘øget opmærksomheden på naturfagene og den åbne skoles muligheder for samarbejde.

Det præcise indhold aftaler vi.

Forslag til dagens program

Her finder du en stribe forslag til dagens program. Det er ikke realistisk og have alle forslag med, men dagen kunne indeholde nogle af følgende punkter.

  • Oplæg med fokus på fælles naturfagsprøve.
  • Oplæg fra lærer(e) der har erfaringer med en fælles naturfagsprøve.
  • Oplæg om opbygning af naturfaglige kulturer på de enkelte skoler.
  • Workshop/kursus om emner til brug i den fælles naturfagsprøve, eller udveksling af ideer til emner og problemformuleringer i forbindelse med den fælles naturfagsprøve.
  • Workshop – Byg en årsplan.
  • Et stort kort over kommunen, hvor uformelle læringsmiljøer til brug i undervisningen bliver sat ind – genbrugsplads, forbrænding, rensningsanlæg, vindmøller, vandforsyning osv. – Der kan også være generelle områder – et landbrug, sø, å, hav, mark, havn m.v.
  • Finde mulige deltagere til naturfagligt netværk.

Lidt praktisk

CFU er koordinator i samarbejde med en lokal gruppe af naturfagslærere/naturfagskonsulenter.

Arrangementet kan med fordel løbe af stablen i starten af juni eller lige efter skolestart, alt efter hvad der passer bedst.

Og så bør det afvikles på en af kommunens skoler med egnede faciliteter.

Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU