Formativ feedback, dialogisk undervisning og vurdering for læring

På denne fagside kan du finde inspiration til din undervisning, ressourcer til at komme i gang med at arbejde med formative feedbackprocesser og publikationer, der kan understøtte dit videre arbejde. Desuden kan du se aktuelle kursustilbud og få opdateret information om nye tiltag såsom konferencer, netværk og Erasmussamarbejde.

De pædagogiske konsulenter tilbyder:

 • Faglig og pædagogisk vejledning med fokus på feedbackprocesser og arbejdet med at få feedback ind i din undervisning, i jeres teamsamarbejde eller implementeret på skolen. 
 • Inspiration til din undervisning, årsplanlægning
 • Vejledning ved valg af feedbackressourcer: skabeloner, didaktisk tilrettelæggelse af forløb, der giver særlig mulighed for øvebaner i feedback, og VFL (vurdering for læring) som løftestang af styrkelsen af det fagfaglige sprog. 
 • Faglig sparring med afholdelse af årgangs- og fagteammøder
 • Planlægning af pædagogiske dage, kurser eller netværk på CFU eller på jeres egen skole 

Se aktuelle nyheder på Facebook-siden.

Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag

Fokus på formativ feedback, dialogisk undervisning og vurdering for læring

Feedback har fået fornyet fokus som et kerneelement i god undervisning.

Et fokus som lægger større vægt på formativ feedback, vurdering for læring, dialogisk undervisning og selvevaluering.

Formativ feedback handler om at hjælpe eleverne til at rykke sig fagligt, socialt og fælles undervejs i læreprocessen og med et tydeligt fokus på, hvad eleven skal lære og hvordan. En god feedbackkultur er en integreret del af den daglige undervisning, hvor lærere og elever sammen skaber et fælles sprog om undervisningen og elevens faglige udvikling.

Feedback skal være hurtig, konkret og letomsættelig og gives så ofte som muligt undervejs i læreprocessen. Kontinuiteten i arbejdet med feedback er afgørende for elevers læreproces og er med til at skabe medejerskab, motivation og opøvelse af dialogiske kompetencer. Den gode feedbackpraksis har fokus på timing, forskellige typer af feedback og styrkelse af det dialogiske klasserum. 

På CFU oplever vi at mange lærere brænder for den gode feedbackpraksis, og ønsker at vedligeholde god praksis, dele den med kolleger og kontinuerligt udvikle på denne. Feedback er noget vi er fælles om- også i teamet, og derfor ser vi på denne fagside på flere forskellige perspektiver på feedback; elevperspektivet, den gode lærerpraksis, og teamets arbejde med feedback. 

 • Kom i gang med læringsmakker 
  Et godt sted at starte med feedback og øve sig i dialogbaseret undervisning er introduktionen af læringsmakker. At være læringsmakker indebærer, at man samarbejder,  reflekterer og taler sammen med og om læringen. Det kan fx være at kan give hinanden tilbagemeldinger, rette hinandens opgaver, hjælpe hinanden med at finde svaret på det spørgsmål/den opgave, som læreren har stillet med afsæt i opstillede læringsmål og kriterier. Samarbejdet gør at eleverne føler sig trygge, når de i fællesskab har fundet svaret. Samtidig styrkes den dialogiske undervisning. 

Hvis du vil vide mere og høre erfaringerne om brugen om læringsmakker, så kom ind på CFU. 

 • Gode ideer fra Norge
  I Norge har man arbejdet med en anden tilgang til feedback og kaldt det for vurdering for læring - VFL. Siden Kundskabsløftet i 2006 har lærerne i Norge arbejdet med Vurdering for læring. Det er der kommet en masse erfaringer ud af, som blandt andet ligger på Utdanningsdirektorates hjemmeside. På hjemmesiden er der fagfaglige forløb, små film, refleksioner og eksempler på VFL. På CFU arrangerer vi jævnligt vidensrejser og Erasmus samarbejdsture til Oslo. 

Du kan finde ressourcerne her.

Konference om VFL og fagrettet formativ feedback, UCL d. 31/10-19
Læs artikel her i folkeskolen.

Evaluering og feedback i kristendomskundskab, Astrid Danielsen, pædagogisk konsulent ved CFU

Evaluering og feedback i historie, Astrid Danielsen, pædagogisk konsulent ved CFU

Evaluering og feedback i samfundsfag, Astrid Danielsen, pædagogisk konsulent ved CFU

 

Rikke Teglskov: 
rstk@ucl.dk
Matematik

Astrid Danielsen:
ammd@ucl.dk
Kulturfagene

Celine Ferot: 
crlf@ucl.dk
dansk, innovation, projektbaseret undervisning