Historie

Her på fagsiden for historie kan du finde inspiration til din undervisning og se aktuelle læremidler. Desuden kan du se aktuelle kursustilbud og få opdateret information om nyt indenfor faget.

Historie

Jeg kan tilbyde:

  • Faglig og pædagogisk vejledning
  • Inspiration til din undervisning, årsplanlægning og vejledning i valg af læremidler
  • Faglig sparring med afholdelse af årgangs- og fagteammøder
  • Planlægning af pædagogiske dage, kurser eller netværk på CFU eller på jeres egen skole
  • Svare på spørgsmål i forhold til prøven i historie
  • Vejledning er gratis på CFU's afdelinger, men jeg kommer også gerne ud på skolen både med vejledning og skræddersyede kurser. Skriv til mig, så laver vi en aftale.
Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag

Fokus på historiefaget

CFU har to samlinger af læremidler:

Informationssamlingen: Læremidlerne i Informationssamlingen kan lånes til egen information, orientering og inspiration. Læremidlerne bestiller du direkte på www.mitcfu.dk, hvorefter de leveres på din skole, eller du kan besøge os på matriklerne i Vejle og Odense og låne læremidler med hjem til gennemsyn.

Udlånssamlingen: Læremidlerne i Udlånssamlingen kan lånes og bruges direkte i undervisningen - sammen med eleverne. Du finder både trykte, digitale og konkrete læremidler, og flere af læremidlerne er beriget med pædagogiske noter, vejledninger og overlays. Til historiefaget indeholder samlingen bøger i klassesæt, genstandskasser, e-bøger, TV og Film.

Du kan som underviser være medbestemmende i forhold til, hvilke læremidler og materialer vores udlånssamling skal bestå af. Gå til udlånssamlingen.

Materialeudvalget, som består af eksterne samarbejdspartnere og interne fagkonsulenter afholder to årlige møder, hvor didaktiske og faglige drøftelser danner grundlag for valg af læremidler.

På denne padlet finder du digitale ressourcer til din historieundervisning. Gå til padlet. 

Find inspiration til din undervisning på emu.dk. Du kan søge artikler, forløb og aktiviteter frem under de forskellige kompetenceområder. Gå til EMU. 

Nærmiljøet i historieundervisningen:
Kom godt i gang med at inddrage nærmiljøet i din historieundervisning. Start evt. med at se videoen til højre, eller læs artiklen fra HistorieLab, som du finder herunder. 

Ressourcer til at komme i gang:

Historisk atlas

Historiske kort på nettet

Søg i mere end 500 lokalarkiver

God tur ud i jeres nærmiljø på jagt efter historie!

Ny læseplan

Ministeriet har udgivet nye læseplaner i 2019. Her fremhæves særligt to forhold: Sammenhængen mellem skolens formål, fagenes formål og indholdet i det enkelte fag; og det professionelle råderum i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Det nye faghæfte for historie.

Har du spørgsmål i forbindelsen med det nye faghæfte, er du altid velkommen til at kontakte mig.

100 år siden..

I 2020 er det 100 år siden, at Danmark fik sin nuværende grænse. En grænse, der skabte et dansk mindretal i Tyskland og et tysk mindretal i Danmark. 100 året markeres på mange måder, og der er et væld at tilbud. På denne padlet samler jeg løbende inspiration til undervisningen. Gå til padlet. 

Har din skole særlige ønsker til et kursus, vil jeg meget gerne være med til at sammensætte det i forhold til jeres behov. Kontakt mig for yderligere oplysninger.