Innovation og entreprenørskab

På denne fagside kan du finde inspiration til din undervisning, ressourcer til at komme videre i dit arbejde med designprocesser, projektarbejde og hverdagsinnovation. Desuden kan du se aktuelle kursustilbud og få opdateret information om nye tiltag såsom konferencer, netværk og Erasmussamarbejde.

De pædagogiske konsulenter tilbyder:

  • Faglig og pædagogisk vejledning med fokus på 21.skills og arbejdet med at få innovations- og entreprenørskabsprocesser ind i din undervisning, i jeres teamsamarbejde eller implementeret på skolen. 
  • Inspiration til din undervisning, årsplanlægning og vejledning ved valg af didaktiske forløb med fokus på designtænkning, hverdagsinnovation eller projektopgaven.
  • Vi har erfaring med didaktisk tilrettelæggelse af forløb der giver særlig mulighed for øvebaner i 21.skills og ressourcer til praktisk og konkret brug i din undervisning. 

Vi deltager gerne i planlægning og afvikling af pædagogiske dage, kurser eller netværk på CFU eller på jeres egen skole 

Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation

Fokus på innovation og entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab - gode ressourcer 
På CFU arbejder vi sammen med Fonden for entreprenørskab. Fonden for Entreprenørskab har mange gode tilbud til lærere, der ønsker at få innovation og entreprenørskab ind i undervisningen og fagene. Fonden støtter hvert år CFU, så du kan få gratis vejledning, deltage i kurser og temadage og komme med til Skolemessen sammen med dine elever og vise jeres forløb frem.
Se undervisningsmaterialer.


Innovationsnetværket
Vil du være med i et praktikernetværk, hvor vi mødes om aktuelle udfordringer, får ideer sammen såvel som stjæler dem fra hinanden? Vi mødes ca 3 gange årligt på skolerne i CFU i UCLs dækningsområde.
For deltagelse i netværket: tilmeld til Celine Ferot crlf@ucl.dk

 

Huskesedler
Huskesedler er en samling af relevante læremidler eller ressourcer din konsulent har samlet til dig. Huskesedlerne opdateres løbende. Gå til huskesedlerne.

 

Skolemessen 
Bliv en del af en stor og praksisnær udstilling om Den entreprenante og innovative skole. Læs invitationen.
Læs mere om skolemessen.
For mere information og reservation af standplads kontakt leder for CFU, Signe Rye, sisr@ucl.dk, 40 32 92 96

Celine Ferot:
crlf@ucl.dk
Dansk, innovation, projektbaseret undervisning, feedback

Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation