Innovation og entreprenørskab

På denne fagside kan du finde inspiration til din undervisning, ressourcer til at komme videre i dit arbejde med designprocesser, projektarbejde og hverdagsinnovation. Desuden kan du se aktuelle kursustilbud og få opdateret information om nye tiltag såsom konferencer, netværk og Erasmussamarbejde.

De pædagogiske konsulenter tilbyder:

 • Faglig og pædagogisk vejledning med fokus på PBL, 21.skills, praksisfaglighed og arbejdet med at få innovations- og entreprenørskabsprocesser ind i din undervisning, i jeres teamsamarbejde eller implementeret på skolen.
 • Vi har erfaring med didaktisk tilrettelæggelse af forløb der giver særlig mulighed for øvebaner i 21.skills, PBL og praksisfaglighed og ressourcer til praktisk og konkret brug i din undervisning.
 • Inspiration til din undervisning, årsplanlægning og vejledning ved valg af didaktiske forløb med fokus på designtænkning, hverdagsinnovation eller projektopgaven
 • Projektudvikling og -samarbejde med fokus på innovationsdidaktik, entreprenørskabskompetencer, PBL, praksisfaglighed og 21.skills. Herunder tæt samarbejde med Fonden For Entreprenørskab og Playfull Learning
 • Rammerne om undervisning der har fokus på motivation og elevinddragelse- kreative, innovative og legende læringsrum, eksempelvis makerspaces, playLabs, klasseværelser og skolerum der indbyder til kreativ tænkning, innovationsdidaktik og en samskabende og meningsfuld undervisning

Vi deltager gerne i planlægning og afvikling af pædagogiske dage, kurser eller netværk på CFU eller på jeres egen skole. 

Ønsker du konkret inspiration til din undervisning, har Celine og Morten lavet dette site, hvor de gode forløb og de skøre og vilde ideer får plads

Skal dit forløb med på sitet, så skriv til Celine eller Morten. Sammen kan vi mest!

Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation
Morten Relster Pædagogisk konsulent i Innovation og Entreprenørskab

Fokus på innovation og entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab - gode ressourcer 
På CFU arbejder vi sammen med Fonden for entreprenørskab. Fonden for Entreprenørskab har mange gode tilbud til lærere, der ønsker at få innovation og entreprenørskab ind i undervisningen og fagene. Fonden støtter hvert år CFU, så du kan få gratis vejledning, deltage i kurser og temadage og komme med til Skolemessen sammen med dine elever og vise jeres forløb frem.
Se undervisningsmaterialer.

 

Derudover afvikler Fonden hvert år flere konkurrencer:

 • Projekt Edison, en opfinderkonkurrence til 6. og 7. klasse. Læs mere her.
  Projekt Edison afvikles hvert år i efteråret.
 • Idékonkurrencen, en konkurrence hvor elever i udskolingen kan teste deres ideer og få konkret feedback. Læs mere her.
  Idékonkurrencen afvikles hvert år i efteråret i forbindelse med Danish Entrepreneurship festival.
 • Next Level, et entreprenørskabsprogram for 7. til 10. klasse, hvis formål er at skabe talentfulde og handlekompetente unge. Læs mere her.
  Next Level kan afvikles meget individuelt lokalt på skolerne og landsfinalen afvikles hvert år i april.


Innovationsnetværket
Vil du være med i et praktikernetværk, hvor vi mødes om aktuelle udfordringer, får ideer sammen såvel som stjæler dem fra hinanden? Vi mødes ca 3 gange årligt på skolerne i CFU i UCLs dækningsområde.
For deltagelse i netværket: tilmeld til Celine Ferot crlf@ucl.dk
eller Morten Relster

 

Huskesedler
Huskesedler er en samling af relevante læremidler eller ressourcer din konsulent har samlet til dig. Huskesedlerne opdateres løbende. Gå til huskesedlerne.

 

Playful Learning

Playful Learning-programmet er et samarbejde mellem de seks professionshøjskoler i Danmark støttet af LEGO Fonden. Formålet med samarbejdet er at udvikle og fremme en legende tilgang til børns udvikling og læring. Programmet består af fire projekter, som tilsammen danner et nationalt udviklingsfællesskab med fokus på at skabe pædagogisk udvikling baseret på legens kvaliteter. Læs mere her.

 

Celine Ferot:
crlf@ucl.dk
Dansk, innovation, projektbaseret undervisning, feedback

Morten Relster:

Innovation, entreprenørskab

 

Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation