Internationalisering

Alle skoler skal arbejde med den internationale dimension og styrke elevernes interkulturelle kompetencer.

Internationalisering

På denne side finder du bred inspiration til din undervisning i internationalisering. Vi guider dig i valg af lærermidler, præsenterer konkrete ideer og aktuelle kurser og informerer om nyt inden for området. 

John Albert Kraaer Konsulent, Den internationale dimension
Signe Schmidt Rye Afdelingsleder og konsulent i den internationale dimension

Fokus på internationalisering

Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) er det nationale kontor for en række Internationale Uddannelsesprogrammer målrettet grundskole og ungdomsuddannelser. De europæiske og nordiske programmer er finansieret af EU, og giver tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter.

Læs mere om Erasmus + programmerne hér https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus/velkommen-til-erasmus

Lære mere om Nordplus programmerne hér https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/nordplus/nordplus 

eTwinning er en gratis og sikker platform for lærere og elever til at netværke, udvikle samarbejdsprojekter og udveksle ideer i Europa.

-eTwinning.net (link): www.etwinning.net

eTwinning.net er den centrale portal. Der er et åbent område med inspirationsmateriale til, hvordan man kan komme i gang med et virtuelt samarbejde med skoler i udlandet. Der er mulighed for at registrere sig, hvorefter man bl.a. får mulighed for at søge partnerskoler i andre lande.

Når man har fundet én eller flere partnere, kan man oprette et projekt og få tildelt en platform til samarbejdet.

-eTwinning.dk (link): www.etwinning.dk 

eTwinning.dk er den nationale, pædagogiske indgang til eTwinning.

På etwinning.dk kan du blive inspireret til at bruge eTwinning i din undervisning samt holde dig opdateret med nyheder inden for dette områdeCFU tilbyder at oprette og vedligeholde et netværk for ledere og internationale koordinatorer i din kommune. 

CFU er lige nu ansvarlige for netværk i 

-Svendborg Kommune - 2. år

-Odense - 10. år

Kontakt Signe Schmidt Rye - sisr@ucl.dk - for yderligere informationer

 

Følg og Like vores Facebook side, “Internationalisering i skolen” 

CFUs egen Facebook-side er for alle, som interesserer sig for den internationale dimension i grundskolen.

Vi byder løbende på nye opslag til inspiration og information om alt fra konferencer, kurser, undervisningsmaterialer, internationale projekter, skole projekter, og meget mere.

Du er mere end velkommen til at dele din viden om undervisningsmaterialer, kurser, konferencer og andre gode tilbud hér! 

Skoler og kommuner, som gerne vil dele deres projekter, er også velkomne til at annoncere på denne side.

 

Vidensrejser
CFU udbyder forskellige vidensrejser med fokus på fagligt indhold og kompetenceudvikling.

De forskellige studieture præsenterer forskellige faglige temaer,

Rejserne giver udsyn og indblik - og mulighed for at skabe netværk med fagfæller fra Danmark og udland

CFU tilbyder at skræddersy vidensrejser, der passer til netop jeres interesser og behov.

Læse mere om de forskelllige vidensrejser på https://vidensrejser.i.ucl.dk/ 

 

Kurser, konferencer og temadage
Her finder ideer til kurser, konferencer og temadage arrangeret af både CFU og eksterne.

CFUs kursusbase https://www.ucl.dk/uddannelser/kurser-og-konferencer?

UFMs “Kommende arrangementer”
https://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/kommende-arrangementer

eTwinning.dk’s “Event”
https://etwinning.dk/events/


CFU's kursustilbud for internationale lærere
For foråret 2021 tilbyder CFU som noget nyt nu også kurser for både internationale og danske lærere. Alle kurserne vil være på engelsk. For internationale deltagere kan bruges EU's Erasmus+KA1 midler til betaling af deltagelse. 

Kurser der tilbydes i foråret er:

21st skills - powerful didactics and competencies for learning, grade 1-10

PBL- Transversal Competencies: ICT, Dialogic Teaching and Resilience

Strengthen your skills and strategies in Classroom Management

Using ICT in Mathematics to Enhance Students Learning Outcome

 

CFU har flere tilbud inden for arbejdet med den internationale dimension til skoleledere:

 1. Deltagelse i de kommunale netværk, CFU er tovholder for.
 2. Deltagelse i vidensrejser bl.a. i forbindelse med bett.dk, hvor der er et særligt område for skoleledere. Læs mere her. 
 3. Det nordiske netværk for skoleledere har eksisteret siden 2003. I netværket deltager skoleledere fra Finland, Sverige, Danmark, Færøerne, Island og Irland. Der afholdes en konference hvert år i september. Se mere om Kurs21Nord på www.kurs21nord.dk
CFUs konsulenter har udviklet en online opslagsside (Padlet), som præsenterer de mange forskellige organisationer og online tjenester, som tilbyder konkrete ideer til aktiviteter og forløb, der fremmer den internationale dimension i din undervisning.

Gå til padlet her. 

 

CFU har konsulenter som arbejder for at fremme den internationale dimension i skolen. CFUs konsulenter tilbyder bl.a. hjælp til:

 • At komme i gang med støtteprogrammer til skolepartnerskaber m.v.
 • Hjælpe med den internationale dimension i fagene
 • Præsentation og vejledning i eTwinning
 • Udarbejdelse af handleplan for den internationale dimension på din skole
 • Ideer til temadage på skolen
 • International kontaktsøgning
 • Ideer til it-baseret samarbejde fx gennem eTwinning
 • Efteruddannelse af lærere

 

-Artikler
Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles lancerede i sommeren 2019 et nyt katalog, som har til formål at inspirere lærere og pædagoger til Erasmus+-projekter på før- og grundskoleniveau.
Inspirationskataloget kan læses og downloades her. 

Artikel i tidsskriftet Plenum om Internationalisering; "International læring er mere end rejser". Artiklen kan læses og downloades her. 

-Handleplaner
Mange skoler er rigtigt godt i gang med forskellige internationale projekter - eTwinning, Nordplus og Erasmus+, men har måske ikke fået udarbejdet en egentlig strategi for arbejdet med denne vigtige dimension.

CFU tilbyder sparring til udvikling af handleplaner for den internationale dimension i skoler og kommuner. 

Kontakt Signe Schmidt Rye - sisr@ucl.dk - for yderligere informationer.