Internationalisering

Alle skoler skal arbejde med den internationale dimension og styrke elevernes interkulturelle kompetencer.

Internationalisering

På denne side finder du bred inspiration til din undervisning i internationalisering. Vi guider dig i valg af lærermidler, præsenterer konkrete ideer og aktuelle kurser og informerer om nyt inden for området. 

Lars Clausen Konsulent og projektleder
Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU

Fokus på internationalisering

Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) er det nationale kontor for en række Internationale Uddannelsesprogrammer målrettet grundskole og ungdomsuddannelser. De europæiske programmer er finansieret af EU og de nordiske af Nordisk Ministerråd, og giver tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter.

Læs mere om Erasmus + programmerne hér.

Lære mere om Nordplus programmerne hér.

 

SHELFIE
CFU deltager i et Erasmus+ strategisk partnerskab - SHELFIE, der handler om en strategisk tilgang til implementering af teknologi. Projektet vil desuden vise eksempler på undervisningsforløb, hvor der er fokus på internetsikkerhed.

Projektet løber frem til 31. juli 2023.
Kontakt Bo Kristensen - btsk@ucl.dk - eller John Kraaer - joak@ucl.dk - hvis du vil høre mere om projektet.
Link til projektets hjemmeside.

10 gode råd til, hvad der bør indgå i en god ansøgning til Erasmus+ eller Nordplus.

En ansøgning handler både om at planlægge aktiviteterne godt og om at beskrive dem på en klar og gennemskuelig måde. 

10 gode råd om at skrive ansøgninger:

 1. Undgå at skrive indforstået
  Et godt tip er at lade som om man skriver til en udenforstående – lad en anden læse ansøgningen
 2. Besvar alle spørgsmål i ansøgningsskemaet – og svar på det, der bliver spurgt om
 3. Undgå “… det er ikke afklaret endnu … det afgør vi undervejs …”
  Byd ind med konkrete, realistiske planer. Alle forstår, at man undervejs er nødt til at justere
 4. Demonstrér og vis hvordan I vil gøre
  Giv konkrete beskrivelser af aktiviteter og resultater – begræns overordnede, generelle formuleringer og overdreven brug af EU abstraktioner
 5. Lav en struktur for projektforløbet
  Fx med en inddeling i faser med milepæle – det giver overblik både for jer selv og for dem, der skal behandle ansøgningen
 6. Betragt ansøgningen som partnerskabets samlede projektplan
  Så kan den også bruges til at navigere med i forløbet
 7. Redegør for organiseringen af samarbejdet
  Lav evt. en fordeling af ansvarsområder, gør brug af styregrupper og udførende grupper inden for og på tværs af skolerne – det understøtter aktivitetsplanen og stiller sikkerhed for, at de opstillede resultater og mål opnås
 8. Udvikl projektet i samarbejde med partnerne
  Så alle enige og committede, og der bliver tale om et ligeværdigt samarbejde, hvor der ikke er én skole, som har skrevet og styrer det hele
 9. Undgå parallelle, adskilte forløb på skolerne
  Planlæg sammen, og hav en dialog og udveksling af synspunkter undervejs – udnyt de andre skolers styrker/bidrag i gennemførelsen af egne aktiviteter
 10. Evaluering og udbredelse af resultaterne er vigtige dele af projektplanen
  Præsenter en realistisk evalueringsplan, der viser, hvordan I vil spørge (metoder: fx spørgeskema, interview, elevtest),
  hvem I vil spørge (målgrupper) og hvad I vil spørge om (de forhold/problemstillinger man ønsker belyst).
  Præsenter en realistisk udbredelsesplan, der viser, hvem I vil formidle resultaterne til (målgruppe) og hvordan I vil gøre det (midler: fx udstillinger, avisartikler, lokalradio/tv etc.).

 

eTwinning er en gratis og sikker platform for lærere og elever til at netværke, udvikle samarbejdsprojekter og udveksle ideer i Europa.

-eTwinning.net (link): www.etwinning.net

eTwinning.net er den centrale portal. Der er et åbent område med inspirationsmateriale til, hvordan man kan komme i gang med et virtuelt samarbejde med skoler i udlandet. Der er mulighed for at registrere sig, hvorefter man bl.a. får mulighed for at søge partnerskoler i andre lande.

Når man har fundet én eller flere partnere, kan man oprette et projekt og få tildelt en platform til samarbejdet.

-eTwinning.dk (link): www.etwinning.dk 

eTwinning.dk er den nationale, pædagogiske indgang til eTwinning.

På etwinning.dk kan du blive inspireret til at bruge eTwinning i din undervisning samt holde dig opdateret med nyheder inden for dette områdeCFU tilbyder at oprette og vedligeholde et netværk for ledere og internationale koordinatorer i din kommune. 

CFU er lige nu ansvarlige for netværk i 

-Svendborg Kommune - 4. år

-Odense - 12. år

Kontakt Signe Schmidt Rye - sisr@ucl.dk - for yderligere informationer

 

Følg og Like vores Facebook side, “Internationalisering i skolen” 

CFUs egen Facebook-side er for alle, som interesserer sig for den internationale dimension i grundskolen.

Vi byder løbende på nye opslag til inspiration og information om alt fra konferencer, kurser, undervisningsmaterialer, internationale projekter, skole projekter, og meget mere.

Du er mere end velkommen til at dele din viden om undervisningsmaterialer, kurser, konferencer og andre gode tilbud hér! 

Skoler og kommuner, som gerne vil dele deres projekter, er også velkomne til at annoncere på denne side.

 

Vidensrejser

CFU er blevet Erasmus+ akkrediteret, og i den forbindelse udbyder vi forskellige vidensrejser med fokus på fagligt indhold og kompetenceudvikling. Det hele pakkes ind i et forløb både før og efter vidensrejsen.

De forskellige vidensrejser/projekter præsenterer forskellige faglige temaer. Rejserne giver udsyn og indblik - og mulighed for at skabe netværk med fagfæller fra Danmark og udland.

I foråret 2022 arbejdes med vidensrejser inden for teknologiforståelse, inklusion, internationalisering, skrivedidaktik og feedback. Skolerne får tilskud til kursus, rejse og ophold. Disse ture gennemføres i skoleåret 2022-23.

Kontakt Signe Schmidt Rye - sisr@ucl.dk for at høre mere om muligheden for at deltage.

 

Kurser, konferencer og temadage
Her finder ideer til kurser, konferencer og temadage arrangeret af både CFU og eksterne.

CFUs kursusbase https://www.ucl.dk/uddannelser/kurser-og-konferencer?

UFMs “Kommende arrangementer”
https://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/kommende-arrangementer

eTwinning.dk’s “Event”
https://etwinning.dk/events/


CFU's kursustilbud for internationale lærere
For foråret 2022 tilbyder CFU som noget nyt nu også kurser for både internationale og danske lærere. Alle kurserne vil være på engelsk. For internationale deltagere kan bruges EU's Erasmus+KA1 midler til betaling af deltagelse.

 

CFU har flere tilbud inden for arbejdet med den internationale dimension til skoleledere:

 1. Deltagelse i de kommunale netværk, CFU er tovholder for.
 2. Deltagelse i vidensrejser bl.a. i forbindelse med bett.dk, hvor der er et særligt område for skoleledere. Læs mere her. 
 3. Det nordiske netværk for skoleledere har eksisteret siden 2003. I netværket deltager skoleledere fra Finland, Sverige, Danmark, Færøerne, Island og Irland. Der afholdes en konference hvert år i september. Se mere om Kurs21Nord på www.kurs21nord.dk
CFUs konsulenter har udviklet en online opslagsside (Padlet), som præsenterer de mange forskellige organisationer og online tjenester, som tilbyder konkrete ideer til aktiviteter og forløb, der fremmer den internationale dimension i din undervisning.

Gå til padlet her. 

 

CFU har konsulenter som arbejder for at fremme den internationale dimension i skolen. CFUs konsulenter tilbyder bl.a. hjælp til:

 • At komme i gang med støtteprogrammer til skolepartnerskaber m.v.
 • Hjælpe med den internationale dimension i fagene
 • Præsentation og vejledning i eTwinning
 • Udarbejdelse af handleplan for den internationale dimension på din skole
 • Ideer til temadage på skolen
 • International kontaktsøgning
 • Ideer til it-baseret samarbejde fx gennem eTwinning
 • Efteruddannelse af lærere

 

-Artikler
Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles lancerede i sommeren 2019 et nyt katalog, som har til formål at inspirere lærere og pædagoger til Erasmus+-projekter på før- og grundskoleniveau.
Inspirationskataloget kan læses og downloades her. 

Artikel i tidsskriftet Plenum om Internationalisering; "International læring er mere end rejser". Artiklen kan læses og downloades her. 

-Handleplaner
Mange skoler er rigtigt godt i gang med forskellige internationale projekter - eTwinning, Nordplus og Erasmus+, men har måske ikke fået udarbejdet en egentlig strategi for arbejdet med denne vigtige dimension.

CFU tilbyder sparring til udvikling af handleplaner for den internationale dimension i skoler og kommuner. 

Kontakt Signe Schmidt Rye - sisr@ucl.dk - for yderligere informationer.