Naturfag

CFUs konsulent inden for naturfag, har viden om de nyeste læremidler, didaktiske tilgange, faghæfter, undersøgelser og forskningsresultater, samt mange års praksiserfaring fra grundskolen. I det daglige arbejde lægges der vægt på altid at være tæt på den nyeste u udvikling, så du kan få hjælp med vejledning og kurser.

Vi tilbyder:

 • Faglig og pædagogisk vejledning
 • Inspiration til din undervisning, årsplanlægning og vejledning ved valg af læremidler
 • Faglig sparring med afholdelse af årgangs- og fagteammøder
 • Planlægning af pædagogiske dage, kurser eller netværk på CFU eller på jeres egen skole
 • Faglig sparring omkring inddragelse af digitale værktøjer i undervisningen.
 • Svar på spørgsmål i forhold til prøverne i naturfag

Vejledning er gratis på CFU's afdelinger, men vi kommer også gerne ud på skolen både med vejledning og skræddersyede kurser. Skriv til os, så laver vi en aftale.

Padlet med ideer og inspiration til din undervisning

Hans Emil Sølyst Hjerl Konsulent for Naturfag og STEM
Ole Andersen Pædagogisk konsulent for naturfag og science

Fokus på naturfag

CFU har to samlinger af læremidler:

Informationssamlingen: 
Læremidlerne i Informationssamlingen kan lånes til egen information, orientering og inspiration. Læremidlerne bestiller du direkte på www.mitcfu.dk, hvorefter de leveres på din skole, eller du kan besøge os på matriklerne i Vejle og Odense og låne læremidler med hjem til gennemsyn.

Udlånssamlingen: Læremidlerne i Udlånssamlingen kan lånes og bruges direkte i matematikundervisningen - sammen med eleverne. Du finder både trykte, digitale og konkrete læremidler, og flere af læremidlerne er beriget med pædagogiske noter, vejledninger og overlays. Til matematikfaget indeholder samlingen spil i klassesæt, konkrete materialer, robotter, TV og Film. Bestil på www.mitcfu.dk

Du kan som underviser være medbestemmende i forhold til, hvilke læremidler og materialer vores udlånssamling skal bestå af. Følg linket og giv dit ønske videre her. 

Materialeudvalget, som består af eksterne samarbejdspartnere og interne fagkonsulenter afholder to årlige møder, hvor didaktiske og faglige drøftelser danner grundlag for valg af læremidler.

Eleverne skal i naturfagene udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i naturfagene tilegne sig færdigheder og viden om vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi i det daglige liv, med vægt på forståelse af grundlæggende sammenhænge samt vigtige anvendelser af naturfagene. Centralt i alle naturfagene er det problembaserede arbejde, med det formål at styrke elevernes oplevelse af naturvidenskabens arbejdsformer og understøtte deres motivation for fagene. I udskolingen arbejder de også problembaseret i de fællesfaglige undervisningsforløb, hvilket understøtter deres oplevelse af sammenhænge mellem de naturfaglige fag.

Naturfagene omfatter 4 kompetenceområder: Undersøgelseskompetence, modelleringskompetence, perspektiveringskompetence og kommunikationskompetence. Læs mere her

Læseplan og undervisningsvejledning

Læseplanerne for de forskellige naturfag beskriver grundlaget for undervisning i fagene. Det gør de særligt ved at fortolke forholdet mellem skolens formål, lovens centrale bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse og bestemmelser for faget i Fælles Mål.

Undervisningsvejledningen informerer om de bestemmelser i folkeskoleloven og i Fælles Mål, som drejer sig om undervisning i fagene. Den støtter ved at forklare og give eksempler på centrale dele af fagets indhold. Vejledningen giver også inspiration til undervisning i faget ved at beskrive forskellige valg i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering. Vejledningen rummer også gode oplæg til frugtbare diskussioner for fagteamet.

Både læseplanen og undervisningsvejledningen kan være med til at folde progressionen for naturfagene ud for læreren, og det er et godt sted at finde overblikket over fagene.

Vi hjælper dig gerne med at finde frem til ønskede læremidler og anden inspiration til arbejdet med naturfagenes kompetenceområder. Kontakt os eller send en mail.

Find også inspiration til arbejdet med fælles mål, læseplaner og vejledninger i naturfagene på: 

emu.dk/naturteknologi

emu.dk/fysikkemi

emu.dk/biologi

emu.dk/geografi

CFU faciliterer et netværk for naturfagslærere i Svendborg Kommune, hvor udvalgte lærere fra alle kommunens skoler mødes fire gange om året for at udvikle deres faglige og didaktiske kompetencer ind i naturfagene.

Kontakt vores naturfagskonsulent, hvis du er interesseret i at etablere et lignende netværk i jeres kommune.

CFUs naturfagskonsulent er altid interesseret i at gå i dialog med jer om at tilrettelægge kurser og målrettede kompetenceudviklingsforløb, så de imødekommer jeres lokale ønsker og behov.

Vi har eksempelvis gode erfaringer med samarbejde om udvikling af skræddersyede forløb til enkeltskoler og kommuner om:

 • Naturfagsdidaktik
 • Undersøgende naturfagsundervisning
 • Engineering som metode
 • Den røde tråd i naturfagsundervisningen
 • Prøverne i naturfag.

Kontakt vores naturfagskonsulent, hvis du er interesseret i at undersøge mulighederne for at få lavet et skræddersyet forløb til jer.Ulrich Pedersen Dahl: 
upda@ucl.dk
40 24 10 71

Ulrich Pedersen Dahl Konsulent, teknologiforståelse