Materialesæt

Materialer til hands-on oplevelser

Materialesæt er typisk knyttet til et læremiddel eller et tema.

Indholdet kan være meget forskelligt, men lægger op til at give eleverne en lidt anderledes tilgang til stoffet. Fx i form af målrettede værktøjer, aktiverende opgaver, eksempler på materialer m.v.

Med materialesæt kan du give undervisningen en ekstra dimension, som taler til eleverne og dermed øger deres engagement.

Konkret materialesæt

Materialesæt kan være en eller flere konkrete kasser med forskellige læremidler og/eller artefakter, som det giver mening at bruge samlet i undervisningen.

Virtuelt materialesæt

De virtuelle materialesæt er forskellige samlinger af bøger inden for samme emne eller tema. Det gør det lettere for dig som underviser at få overblik over de tilgængelige materialer.

Virtuelle materialesæt er således forslag til forskellige læremidler og materialer, som supplerer hinanden i undervisningen. Materialerne skal bestilles hver for sig, så du har mulighed for at til- og fravælge de bøger der passer ind i din undervisning.

Få et overblik over materialesættene på mitCFU