Materialevalg

CFU afholder materialevalg flere gange om året. På møderne besluttes hvilke nye bøger og konkrete materialer, der skal indkøbes til Udlånssamlingen.

CFUs materialeudvalg beslutter, hvilke materialer du og dine kolleger kan låne fra vores udlånssamling. Beslutningen sker med udgangspunkt i de indkomne materialeønsker ud fra kriterier om kvalitet, aktualitet og didaktisk fokus. CFUs konsulent præsenterer og argumenterer på mødet for sin kvalificering og prioritering af det aktuelle indkøb.


Materialeudvalgsmedlemmer er både repræsentanter fra kommuner i CFU i UCLs dækningsområde og vores konsulenter. Du kan også blive medlem; se nærmere under punktet Bliv medlem af materialeudvalget herunder.

Anne-Marie Thirsvad Bibliotekar
Lars Pedersen Bibliotekar

Materialevalg

CFU ønsker at Materialeudvalget repræsenterer jer og jeres behov ude på den enkelte skole og i klasseværelset bedst muligt. Som materialeudvalgsmedlem får du, din skole og din kommune en vigtig stemme i dialogen og dermed indflydelse på, samt viden om CFUs samling. 

Som materialeudvalgsmedlem får du adgang til en kanal i TEAMS, hvor du kan følge med i mødedatoer, indkøb, budgetfordeling, se konsulenternes digitale præsentationer fra møderne mm.

Vi vil meget gerne have flere medlemmer! 


Har du tid og lyst til at blive sat ind i CFU nuværende samling og de nye ønsker, vi løbende modtager, kontakter du Anne Marie Thirsvad på mail anwt@ucl.dk eller telefon 6318 3422

Materialevalgsmøder afholdes som udgangspunkt 2 gange om året - hvert forår og efterår. 

Mødet om foråret er planlagt til fysisk fremmøde, mens det om efteråret er planlagt til at foregå digitalt. Hvis du ikke har mulighed for fremmøde på forårsmøderne, kan du deltage online (CFU dækker ikke kørselsudgifter). 

Du får et mindre honorar i form af en gave for dit arbejdet i Materialeudvalget.

Mødedatoer kan ses i vores TEAM ‘CFU - læremidler (CFU+eksterne)

Vi indkalder i Outlook, når mødet planlægges hos os.

Møderne holdes normalt fra kl. 9:30 - 12:30.

Ved de fysiske møder betaler CFU selvfølgelig forplejningen i form af formiddagskaffe med brød samt frokost. 

Der er deadline for indgivelse af materialeønsker godt en måned før hvert møde.

Som bruger kan du foreslå læremidler, som du finder relevante at have i udlånssamlingen. Det sker via en formular på denne side. Prioriteringen af indkøb sker i Materialeudvalget, hvor brugerne er repræsenteret.

Foreslå læremidler til udlånssamlingen

Du kan selv foreslå læremidler, som du mangler i CFU’s udlånssamling. Brug formularen her på siden.

Indkomne forslag bliver publiceret på ucl.dk med mulighed for at andre kan tilføje kommentarer. Du har tilsvarende adgang til andres forslag og kan kommentere dem.

Alle forslag bliver forelagt CFU’s materialeudvalg på dets førstkommende møde.

Skriv et forslag til køb af læremiddel her.

Se tidligere forslag til indkøb af læremidler her.