Mærk suset af dansk

Tredages internat om danskundervisning i grundskolen

Mærk et danskfagligt vingesus i selskab med andre dansklærere
Kom på et tredages internatkursus, hvor vi vil sanse, undersøge, producere og eksperimentere med danskfagets mangfoldige tekstlandskab.

Dagene byder på en solid blanding af oplæg, workshops og processer, hvor de mange aktiviteter afprøves og omsættes til din praksis og dine elever. 

Et stærkt fagligt fundament

Internatkurset er blevet til i et unikt samarbejde mellem Dansklærerforeningen, CFU Danmark og Danmarks Lærerforening.

Du og dine kollegaer kan deltage gratis, hvis I underviser i dansk i folkeskolen. Internatkurserne er målrettet henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.  

 • Internatkursus målrettet 1.-3. klasse:

  • 16.-18. december 2024
   Vrå Højskole
  • 13.-15. januar 2025
   Nørgårds Højskole
  • 29.-31. januar 2025
   Brandbjerg Højskole
  • 5.-7. februar 2025
   Marielyst Højskole
  • 7.-9. april 2025
   Krogerup Højskole
 • Internatkursus målrettet 4.-6. klasse:

  • 9.-11. oktober 2024
   Krogerup Højskole
  • 23.-25. oktober 2024
   Nørgårds Højskole
  • 6.-8. januar 2025
   Vrå Højskole
  • 15.-17. januar 2025
   Brandbjerg Højskole
  • 29.-31. januar 2025
   Marielyst Højskole
 • Internatkursus målrettet 7.-10. klasse:

  • 2.-4. oktober 2024
   Krogerup Højskole
  • 13.-15. november 2024
   Brandbjerg Højskole
  • 8.-10. januar 2025
   Vrå Højskole
  • 15.-17. januar 2025
   Nørgårds Højskole
  • 22.-24. januar 2025
   Marielyst Højskole

Tilmelding til internatkursus

Du skal ved tilmelding betale et tilmeldingsgebyr på 375 kr. Du skal derfor ved tilmelding oplyse din skoles CVR-nummer samt EAN-nummer. Der ydes ikke refusion for transport og eventuel vikardækning.

Anette Vestergaard Konsulent, dansk udskoling og professionelle læringsfællesskaber
Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin