Digital Learning through Play

Få inspiration og gode råd til din fjern- og onlineundervisning.

Digital Learning through Play - Inspiration til din online-undervisning

Med nedlukningen i marts 2020 blev alle landets skoler kastet ud i at undervise på afstand. Selvom det har været udfordrende for både lærere og elever, har situationen også ansporet til kreativitet og innovation, og mange lærere har søgt nye måder, hvorpå de kunne engagere eleverne i meningsfulde, kreative læringsaktiviteter med digitale teknologier. Tilgange vi har undersøgt i det tidligere projekt Distance Learning through Play.  

Digital Learning through Play er nyt udviklingsprojekt, som har til hensigt at videreudvikle på disse erfaringer, og sammen med danske folkeskoler eksperimentere med kreative og legende tilgange til undervisning med digitale teknologier, målrettet mere motiverede og engagerede elever.    

Projektet ønsker at udvikle og teste modulbaserede ressourcer til at understøtte lokale forandringsprocesser i danske skoler. Ressourcer, der kan understøtte kreativitet, samarbejde og lærende fællesskaber i folkeskolen omkring legende tilgange i den faglige undervisning med digital teknologi.  

Til projektet opbygges et digitalt fællesskab omkring nye legende tilgange til undervisning med digital teknologi, som fungerer som en inspirations- og peer-to-peer udviklingsplatform for lærere, skoleledere og vejledere.   

Det er som skole muligt at søge om at deltage i projektet. De udvalgte skoler skal arbejde med egne mindre lokale udviklingsprojekter, hvor både ledelse og fagteams arbejder undersøgende og eksperimenterende med skolens undervisningspraksis i samarbejde med CFU konsulenter.

Er du og din skole nysgerrige på, at afprøve nye tilgange til læring med fokus på at skabe kreativ, engagerende og motiverende faglig undervisning med digital teknologi? Eller på at undersøge og afprøve nye mere legende måder at lede, vejlede og samarbejde om undervisning
på? Så er Digital Learning through Play noget for jer!

Læs invitation Digital Learning through Play her. 

Praktisk information

Projektperioden for de deltagende skoler er juni 2022 til marts 2023. Projektet er støttet af LEGO Fonden. Du kan læse mere om projektet her.

Deadline for tilmelding er 4. april. I vil få svar om deltagelse i projektet 7. april. Find tilmeldingsblanket her. 

 

Ulrich Pedersen Dahl Konsulent, teknologiforståelse
Ole Andersen Pædagogisk konsulent for naturfag og science
Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik